Ceník elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s. - Optimum

Ceníky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Více informací o CENTROPOL ENERGY, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D Optimum 24 d01d PRE 0 Kč 1 172 Kč 79 Kč 2 611 Kč
D Optimum 24 d02d PRE 0 Kč 1 172 Kč 79 Kč 2 206 Kč
D Optimum AKU 8 d25d PRE 866 Kč 1 470 Kč 79 Kč 2 248 Kč
D Optimum AKU 8 d26d PRE 866 Kč 1 470 Kč 79 Kč 1 528 Kč
D Optimum AKU 16 d35d PRE 985 Kč 1 309 Kč 79 Kč 1 126 Kč
D Optimum přímotop d45d PRE 1 197 Kč 1 395 Kč 79 Kč 1 150 Kč
D Optimum TČ d55d PRE 1 042 Kč 1 229 Kč 79 Kč 1 150 Kč
D Optimum TČ d56d PRE 1 042 Kč 1 229 Kč 79 Kč 1 150 Kč
d61d PRE 727 Kč 1 160 Kč 79 Kč 3 054 Kč
D Optimum 24 d01d E.ON 0 Kč 1 249 Kč 48 Kč 2 515 Kč
D Optimum 24 d02d E.ON 0 Kč 1 249 Kč 48 Kč 2 196 Kč
D Optimum AKU 8 d25d E.ON 909 Kč 1 625 Kč 48 Kč 2 253 Kč
D Optimum AKU 8 d26d E.ON 909 Kč 1 625 Kč 48 Kč 1 406 Kč
D Optimum AKU 16 d35d E.ON 1 117 Kč 1 759 Kč 48 Kč 1 114 Kč
D Optimum přímotop d45d E.ON 1 243 Kč 1 669 Kč 48 Kč 1 149 Kč
D Optimum TČ d55d E.ON 1 243 Kč 1 649 Kč 48 Kč 1 149 Kč
D Optimum TČ d56d E.ON 1 243 Kč 1 649 Kč 48 Kč 1 149 Kč
d61d E.ON 1 079 Kč 1 710 Kč 48 Kč 3 224 Kč
D Optimum 24 d01d ČEZ 0 Kč 1 193 Kč 50 Kč 2 731 Kč
D Optimum 24 d02d ČEZ 0 Kč 1 193 Kč 50 Kč 2 270 Kč
D Optimum AKU 8 d25d ČEZ 875 Kč 1 491 Kč 50 Kč 2 431 Kč
D Optimum AKU 8 d26d ČEZ 875 Kč 1 491 Kč 50 Kč 1 470 Kč
D Optimum AKU 16 d35d ČEZ 1 068 Kč 1 563 Kč 50 Kč 1 189 Kč
D Optimum přímotop d45d ČEZ 1 241 Kč 1 428 Kč 50 Kč 1 236 Kč
D Optimum TČ d55d ČEZ 1 223 Kč 1 273 Kč 50 Kč 1 236 Kč
D Optimum TČ d56d ČEZ 1 223 Kč 1 273 Kč 50 Kč 1 236 Kč
d61d ČEZ 1 076 Kč 1 306 Kč 50 Kč 3 617 Kč
D Optimum AKU 8 d27d PRE 866 Kč 1 470 Kč 79 Kč 2 248 Kč
D Optimum AKU 8 d27d E.ON 909 Kč 1 625 Kč 48 Kč 2 253 Kč
D Optimum AKU 8 d27d ČEZ 875 Kč 1 491 Kč 50 Kč 2 431 Kč
d57d PRE 1 164 Kč 1 212 Kč 79 Kč 1 163 Kč
d57d ČEZ 1 185 Kč 1 234 Kč 50 Kč 1 138 Kč
d57d E.ON 1 240 Kč 1 292 Kč 48 Kč 1 083 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.