Ceník elektřiny EP ENERGY TRADING, a.s. - Klasik

Ceníky elektřiny EP ENERGY TRADING, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

EP ENERGY TRADING, a.s.

Více informací o EP ENERGY TRADING, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
Home Single d01d PRE 0 Kč 934 Kč 50 Kč 2 611 Kč
Home Single d02d PRE 0 Kč 934 Kč 50 Kč 2 206 Kč
Home Aku d25d PRE 704 Kč 1 230 Kč 50 Kč 2 248 Kč
Home Aku d26d PRE 704 Kč 1 230 Kč 50 Kč 1 528 Kč
Home Kombi d35d PRE 880 Kč 1 232 Kč 50 Kč 1 126 Kč
Home Heat d45d PRE 996 Kč 1 094 Kč 50 Kč 1 150 Kč
Home Heat 22 d55d PRE 903 Kč 1 093 Kč 50 Kč 1 150 Kč
Home Heat 22 d56d PRE 903 Kč 1 093 Kč 50 Kč 1 150 Kč
Home Weekend d61d PRE 700 Kč 1 252 Kč 50 Kč 3 054 Kč
Home Single d01d ČEZ 0 Kč 919 Kč 50 Kč 2 731 Kč
Home Single d02d ČEZ 0 Kč 919 Kč 50 Kč 2 270 Kč
Home Aku d25d ČEZ 685 Kč 1 192 Kč 50 Kč 2 431 Kč
Home Aku d26d ČEZ 685 Kč 1 192 Kč 50 Kč 1 470 Kč
Home Kombi d35d ČEZ 825 Kč 1 101 Kč 50 Kč 1 189 Kč
Home Heat d45d ČEZ 933 Kč 1 122 Kč 50 Kč 1 236 Kč
Home Heat 22 d55d ČEZ 928 Kč 1 093 Kč 50 Kč 1 236 Kč
Home Heat 22 d56d ČEZ 928 Kč 1 093 Kč 50 Kč 1 236 Kč
Home Weekend d61d ČEZ 687 Kč 1 259 Kč 50 Kč 3 617 Kč
Home Single d01d E.ON 0 Kč 934 Kč 50 Kč 2 515 Kč
Home Single d02d E.ON 0 Kč 934 Kč 50 Kč 2 196 Kč
Home Aku d25d E.ON 705 Kč 1 215 Kč 50 Kč 2 253 Kč
Home Aku d26d E.ON 705 Kč 1 215 Kč 50 Kč 1 406 Kč
Home Kombi d35d E.ON 908 Kč 1 232 Kč 50 Kč 1 114 Kč
Home Heat d45d E.ON 965 Kč 1 202 Kč 50 Kč 1 149 Kč
Home Heat 22 d55d E.ON 938 Kč 1 233 Kč 50 Kč 1 149 Kč
Home Heat 22 d56d E.ON 938 Kč 1 233 Kč 50 Kč 1 149 Kč
Home Weekend d61d E.ON 900 Kč 1 259 Kč 50 Kč 3 224 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.