Heat maps

Slovník pojmů

Kategorie:
 • Časovost

  Informace o tom, kdy bude docházet ke spotřebě v odběrném místě.

  Číst více >>

 • Číslo odběrného místa

  Slouží k přesné identifikaci konkrétního odběrného místa. Díky tomuto označení je ihned jasno v tom, o jakou domácnost anebo většího soukromého odběratele plynu se jedná. Číslo odběrného místa je…

  Číst více >>

 • Daň ze zemního plynu

  Daň, která se vztahuje na dodávky zemního plynu pro koncového odběratele. Od daně je osvobozen například plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota pro…

  Číst více >>

 • Distributor

  Distributor je většinou soukromá společnost, která se zabývá distribucí plynu směrem od dodavatele až ke koncovým zákazníkům. Ceny se liší především tím, jaké marže si určitý dodavatel zvolí.

  Číst více >>

 • EIC

  EIC kód (Energy Identification Code) Jedná se o označení energetického identifikačního kódu. Tento celkem šestnáctimístný kód označuje v rámci EU jak distributora, tak i dodavatele energie.…

  Číst více >>

 • Odběrné plynové zařízení

  Odběrné plynové zařízení (OPZ) začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory…

  Číst více >>

 • Plánovaná roční spotřeba

  Doplňte předpokládanou výši Vašeho ročního odběru plynu (pro přepočet m3 na kWh platí vzorec 1m3 = 10,55 kWh). Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své…

  Číst více >>

 • Plynoměry

  Plynoměr je měřící zařízení, kterým je povinen vybavit odběrná místa zákazníků provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy, pokud je odběrné místo připojeno k přepravní…

  Číst více >>

 • Typ měření

  Rozlišujeme tři typy měření: A - průběhové měření s možností zaručeného dálkového přenosu odečtených dat standardně u odběrů nad 2.100 Mwh/rok, B - průběhové měření bez dálkového přenosu dat u…

  Číst více >>

 • Výrobní číslo plynoměru

  Číslice, která je vyražena nebo nalepena na každém plynoměru. Tato číslice jednoznačně poukazuje na původ plynoměru a na to, že se jedná o skutečný originál plynoměru, který bude bezpečný a přesný…

  Číst více >>

« předchozí 1 2 další »