Allianz PS

 

Allianz penzijní fond, a.s., byl založen 31. 8. 1997 valnými hromadami jeho právních předchůdců. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka - penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s. Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond v návaznosti na odkup 45% akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000, nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001. Oba původní fondy zanikly bez likvidace a Allianz penzijní fond, a. s., je jejich právním nástupcem v plném rozsahu.

V souvislosti se spuštěním penzijní reformy v České republice se Allianz Penzijní fond, a.s. k 1.1.2013 transformoval na Allianz Penzijní společnost, a.s.

Činnost Allianz penzijního fondu byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod č.j. 324/61765/97 ze dne 10.9.1997 po zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo 1.10.1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Depozitář: Komerční banka, a.s.

Zhodnocení prostředků klientů za posledních 11 let (v %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 4,36 3,71 3 3 3 3,11  3 3 3,1 3 2,69
Allianz PS
 

Adresa:

Allianz Penzijní společnost, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Kontakt:

tel: +420 841 170 000
e-mail: klient@allianz.cz