Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Cestovní pojištění - časté dotazy

Co je cestovní pojištění?

Jedná se o pojistný produkt, v rámci kterého klient uzavře s pojišťovnou smlouvu o úhradě léčebných výloh v případě úrazu či nemoci, vzniklých v průběhu cesty do zahraničí. Dále cestovní pojištění může také krýt také například ztrátu zavazadel, zpoždění letadla atd. podle pojišťovny, kterou si v našem srovnávači vyberete.

Co je limit pojistného plnění u cestovního pojištění?

Limit pojistného plnění vyjadřuje maximální plnění pojišťovny při jedné konkrétní události. Pokud jsou náklady na léčení vyšší, než sjednaný limit, doplácí pojištěný zbylou částku ze svého. Limit pojistného plnění s...

Číst více >

Kdy potřebuji speciální cestovní pojištění?

Při výběru cestovního pojištění se ujistěte, že jste vybrali takové, které kryje vaše aktivity, a to na místech, kde se budete pohybovat. Existují určité výluky z pojištění, na které je třeba se připojistit, nebo je pojišťovn...

Číst více >

Jak se nejrychleji pojistit?

Vyberte si pojistku, která Vám nejlépe vyhovuje a úhradu proveďte online, platba kartou přes internet. Takto se můžete pojistit během několika minut a pojištěni budete platné ihned. Pojištění můžete tedy sjednat i těsně před odje...

Číst více >

Kdy nabývá pojistná smlouva platnosti?

Cestovní pojištění nabývá platnosti v den určený klientem, nejdříve však přijetím platby na účet pojistitele. Další často kladené otázky z okruhu cestovního pojištění  

Číst více >

Co cestovní pojištění většinou nezahrnuje?

Plnění v rámci soukromých zdravotnických zařízeních, asistenční službu, repatriaci neboli převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, spoluúčast a poplatky, které musí občan ČR platit ve stejné výši, jako občané jednotlivý...

Číst více >

Jaký je postup při odpovědnosti za škodu?

Svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět, poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt n...

Číst více >

Jaký je postup při škodě na zavazadlech?

Krádež zavazadel neprodleně ohlaste na policii a vyžádejte si protokol obsahující seznam odcizených věcí a okolnosti krádeže (čas, místo, způsob, …); Při škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení požádejte písemně pr...

Číst více >

Jaký je postup při úrazu nebo onemocnění v cizině, když mám uzavřené cestovní pojištění?

Nejprve vyhledejte lékaře a tomu se prokažte pojistkou nebo informační kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěni. Počítejte však raději s tím, že lékař, zejména soukromý, bude za ošetření požadovat peníze v hotovos...

Číst více >

Potřebuji cestovní pojištění, když mám pojištění k platební kartě?

Je to jistější, protože záleží jen na bance, která kartu vydala, jaké služby klientům nabídne, a většinou má toto pojištění nízký limit krytí a je spojeno se spoluúčastí. Další často kladené otázky z okruhu cestovního pojištění  

Číst více >

Budu muset něco při ošetření připlácet, když mám veřejné zdravotní pojištění platné v zemích EU?

V každém státě existuje odlišný a složitý systém spoluúčastí a platí, že ve většině zemí EU se na ošetření budete muset finančně podílet (např. Francie - 30 % u lékařského ošetření, Itálie 100 % u léků, Dánsko - 100...

Číst více >

Budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen, když mám veřejné zdravotní pojištění?

Budete, ale pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečn...

Číst více >

Proč si mám uzavírat cestovní pojištění, když v EU je zdravotní péče hrazena všem občanům členských zemí?

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Pokud ale vzniknou další náklady, každý si je musí hradit s...

Číst více >

Jaké jsou druhy připojištění?

Je možné připojistit si následující rizika, jako je vyšší krytí proléčebné výlohy a repatriaci, odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví a majetku, kterou byste v zahraničí nechtěně způsobili třetí osobě, zrušení zájezdu...

Číst více >

Která rizika cestovní pojištění kryje?

Léčebné výlohy – ošetření, hospitalizace, léky, nezbytné převozy, repatriace apod.; u některých pojišťoven úhrada nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka. Asistenční služby – vyhledání a převoz do vhodného zdravo...

Číst více >

Co zahrnuje základní cestovní pojištění?

  Základní cestovní pojištění zahrnuje jen naprosté minimum, které je poskytováno v  základních balíčcích cestovního pojištění. Jsou to náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu, kter...

Číst více >

Jak najít nejlevnější cestovní pojištění?

Pojistné se odvíjí od toho, jakou zemi se chystáte navštívit, zda se jedná o turistickou, nebo pracovní cestu a jaké limity pojistného si zvolíte. Zadejte si vaše požadavky do kalkulátoru (pozor si dejte zejména na výši pojistné č...

Číst více >

K čemu je cestovní pojištění?

Cestovní pojištění vás finančně ochrání v případě, že se v cizině dostanete do potíží, mělo by být tedy stálou součástí každé cesty za hranice ČR, ať už soukromé, s cestovní kanceláří nebo pracovní. V České repub...

Číst více >

Proč je výhodné pojistit se přes Porovnej24.cz?

Prostřednictvím našeho kalkulátoru si porovnáte nabídky všech pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění, a vyberete si pro vás tu nejvýhodnější. Ke sjednání pojištění vám stačí pouze pár minut času, vše je rychlé,...

Číst více >