Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Pojištění nemovitosti - časté dotazy

Pojištění nemovitosti, narozdíl od pojištění domácnosti,  chrání budovu, a její vnější části - zdi, omítky, střechy, okna. Pokud chcete před živelnými pohromami ochránit také vnitřní vybavení domu, pak si spučasně s pojištěním nemovitosti sjednejte také pojištění domácnosti. Pojištění nemovitosti si můžete na porovnej24 sjednat online během chvíle. Součástí tohoto pojištění je také pojištění venkovních součástí domu: dveře, vedlejší stavby, příslušenství na pozemku jako garáž, plot, bazén, skleník, chodníky a jiné.

Jaká je výše plnění v případě pojistné události?

V případě vzniku škody vám bude pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění, a to maximálně do výše pojistné částky, resp. skutečné ceny nemovitosti (do výše nižší z hodnot). Nemovitost lze pojistit na obecnou, novou nebo časovou...

Číst více >

Jak určit pojistnou částku nemovitosti?

Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za kterou lze znovu postavit srovnatelný nový objekt nebo ceně, kterou byste dosáhli při jeho prodeji v daném čase a místě. Cena pozemku se do pojistné částky pro účely pojištění nemovit...

Číst více >

Jaká rizika obsahuje pojištění nemovitosti?

Pojištění se vztahuje na živelná rizika, jako požár, přímý a nepřímý úder blesku, přepětí na elektromotorech, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna, voda z potrubí, lom trubky, voda z akvária, vichřice, kr...

Číst více >

Lze pojistit nemovitost ve výstavbě?

Pojistit lze i rodinné domy a bytové jednotky ve výstavbě. Pojistná částka nemovitosti ve výstavbě se stanovuje podle předpokládané hodnoty dokončené budovy. Pojištění se vztahuje i na stavební materiál umístěný v místě pojiš...

Číst více >

Co chrání pojištění nemovitosti?

Pojištění nemovitostí chrání budovu, zejména její zdi, omítky, střechy, okna, dveře apod., a také s bodovou související další stavby a příslušenství na pozemku jako garáž, plot, bazén, skleník, chodníky a jiné. Pojistit mů...

Číst více >

Co je obytná, podlahová a zastavěná plocha?

Obytná plocha je plocha objektu včetně kuchyně, chodeb, wc, koupelny aj. Nezapočítávají se do ní plochy balkónů, teras a nebytových prostor (např. sklep, garáž apod). Naproti tomu podlahová plocha objektu je plocha včetně balkonů, ...

Číst více >

Co je vinkulace pojistné smlouvy?

Osoba, v jejíž prospěch je pojistná smlouva vinkulována, má přednostní nárok na vyplacení pojistného plnění. Až v případě jejího souhlasu, je pojistné plnění poukázáno přímo pojištěnému. Obvyklá je vinkulace pojištěn...

Číst více >

Co je pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti?

Společně s pojištěním nemovitosti je nabízeno také pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, které poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy způsobí jiným osobám škodu, za kterou odpovídá a kterou je povinen nahradit. ...

Číst více >

Jak zrušit dříve uzavřené pojištění?

Zákon stanovuje právo na výpověď ke konci pojistného období s tím, že výpověď musí být doručena na adresu pojišťovny minimálně 6 týdnů před tímto datem. Pojistným obdobím je zpravidla rok. Navíc u nové pojistné smlouvy má...

Číst více >

Jak často aktualizovat smlouvu o pojištění nemovitosti?

Hodnota nemovitého majetku se v čase mění, čemuž by měla odpovídat i pojistná částka. Obecné pravidlo zní, pojistnou částku aktualizovat minimálně každé tři roky. Jinak se vystavujete riziku podpojištění, kdy vám pojišťovna ...

Číst více >