Menu

Cestovní pojištění Generali pojišťovna, a.s.

article big
9 minut čtení
Nezařazeno
5.5.2012
Cestovní pojištění Generali je možné sjednat ve třech variantách Mini, Standard a Exklusiv s odlišným rozsahem krytí a limitem plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší limit krytí pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.
Pojistný program Limity plnění
Mini Standard Exkluziv
Pojištění léčebných výloh (v případě volby výše krytí "nižší" nad srovnávací tabulkou)
Léčebné výlohy včetně repatriace 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč
Zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Přivolání opatrovníka 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Úrazové pojištění
Trvalé následky - 500 000 Kč 500 000 Kč
Smrt následkem úrazu - 500 000 Kč 500 000 Kč
Pojištění zavazadel
Na všechny škody - - 30 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škoda na zdraví - - 1 000 000 Kč
Škoda na majetku - - 1 000 000 Kč
Finanční náhrada - - 50 000 Kč
Připojištění léčebných výloh (v případě volby výše krytí "vyšší" nad srovnávací tabulkou)
Vyšší krytí léčebných výloh 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč

Sportovní aktivity

Rekreační sport v ceně; zimní a rizikový sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.
  • rekreační sporty – provozování běžných sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených produktů bez navýšení základních sazeb pojistného
  • zimní sporty – při provozování sportů spadajících do této kategorie zvolte na prvním kroku formuláře "rizikový sport" (rizikový sport = připojištění Sportovec)
  • nebezpečné sporty – při provozování sportů spadajících do této kategorie zvolte na prvním kroku formuláře "rizikový sport" (rizikový sport = připojištění Sportovec)
  • nepojistitelné sporty – činnosti spadající do této kategorie nelze připojistit

Zimní sporty

lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod.

Nebezpečné sporty

Vodní sporty - vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning apod., rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění (za dodržení stávajících podmínek zahrnuje pojištění i odpovídající přepravu do zdravotnického zařízení a hyperbarickou komoru); Ostatní sporty - vysokohorská turistika (turistika s nutností pomůcek či chůze po náročném terénu (ledovec, firnová pole); nad 3 000 m vždy), horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobně nebezpečné sporty

Nepojistitelné sporty

Provozováním rizikových druhů sportu (horolezectví nad 5 000 m n. m., skialpinismus, lyžování mimo vyznačené trasy a další sporty s obdobným rizikem) provozováním profesionálního sportu provozovaného pojištěným na profesionální či vrcholové úrovni po dobu účasti na soutěžích a přípravy na ně; za profesionální či vrcholové sportovce se považují sportovci, pro něž je provozování daného sportu zdrojem jejich příjmů nebo sportovci, kteří se účastní soutěží na celostátní či mezinárodní úrovni.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada akutních nezbytných nákla­dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Hrazeny jsou zejména:lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, předepsané léky, přeprava do nemocničního zařízení, repatriace v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem. Cestovní pojištění Generali dále obsahuje službu přivolání opatrovníka, pro osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištěníobsahuje pojištění trvalých následků úrazu, kde je vyplacena procentuální část z pojistné částky dle stupně invalidity. V případě úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu se vyplatí pojistná částka obmyšleným osobám.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí, vodou z vodovodního zařízení nebo na odcizení. Pojištění se nevztahuje na peníze, cennosti, drahé ceniny, kovy, klenoty, věci sloužící k výdělečné činnosti aj dle smluvních ujednání.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škoduvzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:
  • Evropa: do této oblasti jsou řazeny následující evropské státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy); a dále následující země: Alžírsko, Egypt, Gruzie, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.
  • Celý svět: oblast celého světa kromě České republiky

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75% z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Cestovní pojištění
Kam v zimě za teplem aneb slunečné destinace, které vás nepřijdou draho
19.1.2018

Tisíce Čechů každoročně praktikují určitý vzorec chování. V létě se nahrnou do přímořských destinací, ve kterých o přeplněné pláže a vysoké ceny pobytů není nouze, přičemž v zimě skuhrají nad depresivním počasím. Patříte mezi ně, nebo jste už také…

thumb
Bydlení
Řešení pro malé byty — jak čarovat s prostorem
18.1.2018

Někomu se podaří koupě úžasného apartmánu s pokoji o velikosti tanečních sálů, jiný se musí tísnit v miniaturním bytě. Přesto si obyvatelé tak odlišných obydlí můžou užívat stejnou míru komfortu. Nevěříte? Klíč je v chytrém řešení pro malé byty. Bydlení…

thumb
Životní styl
Rodiny v číslech: kolik peněz dostanou v roce 2018?
16.1.2018

Být rodičem je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších povolání. Možná vaše ratolesti zrovna usnuly, nebo se vám podařilo je na deset minut zabavit u Večerníčku. Dopřejte si trochu oddechu u počítačové obrazovky a zjistěte, ke kolika penězům si…

thumb
Běžné účty
Délka bankovního převodu se zkrátí na několik sekund
15.1.2018

V mezibankovních převodech se blýská na lepší časy. Banky plánují usnadnit klientům přesun peněžních prostředků mezi jednotlivými účty. Revoluční změna, která umožní převod plateb z účtu na účet za pár vteřin, by mohla vejít v platnost již v tomto roce. …