Menu

Cestovní pojištění od ČSOB Pojišťovna, a.s.

article big
14 minut čtení
Nezařazeno
28.6.2016

Cestovní pojištění od ČSOB s názvem Atlas, je nabízeno ve dvou variantách limitů krytí pro léčebné výlohy - vyšší a nižší. Vyšší nebo nižší limit krytí pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.
Limit plnění
Výše krytí Nižší (Atlas) Vyšší (Atlas+)
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 3 500 000 Kč 7 000 000 Kč
Limit pro ošetření zubů - Evropa 5 000 Kč
Limit pro ošetření zubů - Svět 10 000 Kč
Doprava člena rodiny do místa hospitalizace pojištěného 10 000 Kč 100 000 Kč
Ubytování člena rodiny v místě hospitalizace pojištěného 50 000 Kč, max. 3 000/den
Připojištění zavazadel
Celkový limit 20 000 Kč 40 000 Kč
Úrazové připojištění
Smrt úrazem 100 000 Kč 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu (plnění od 10 % tělesného poškození) 200 000 Kč 400 000 Kč
Denní odškodné za léčení úrazu (od 29. dne) 50 Kč/ den
Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 Kč
Připojištění odpovědnosti
Limit za škody na životě nebo zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
Limit za škody na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Další pojištěná rizika (jsou součástí pojištění, pokud je smlouvou zároveň sjednáno některé z doplňkových rizik: připojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, připojištění zavazadel)
Přerušení cesty (náklady za nevyužité služby) 15 000 Kč 30 000 Kč
Zmeškání odjezdu (náhradní způsob dopravy) 15 000 Kč 30 000 Kč
Zpoždění zavazadel (zpoždění nad 6 hodin) 5 000 Kč 10 000 Kč
Zpoždění letu (zpoždění nad 6 hodin) 5 000 Kč 10 000 Kč

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sporty, včetně jejich organizovaných variant, v ceně pojištění. Rizikové sporty, včetně organizovaných variant rizikového sportu, lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Platnost pro jiné, než rekreační aktivity, lze sjednat zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře..

  • Rekreační sporty včetně zimních sportů a jejich organizované varianty – individuální nebo kolektivní provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného. Pojištění platí i pro organizovanou rekreační a zimní sportovní činnost.
  • Rizikové sporty a jejich organizované varianty – zahrnují všechny níže vyjmenované běžné a rizikové sporty a další sporty srovnatelné rizikovosti, které nejsou uvedeny jako nepojistitelné. Pojištění rizikových sportů platí i pro organizovanou rizikovou sportovní činnost. Rizikové sporty jsou připojištěny volbou "rizikového sportu" na prvním kroku formuláře.
  • Nepojistitelné sporty - provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit. Za nepojistitelné sporty se považují i jakékoliv druhy sportů na profesionální úrovni a přípravy na ně

Rekreační a zimní sporty

Rekreačními sporty se rozumí individuální nebo kolektivní provozování běžných sportů jako např : turistika  v terénech do 3 500 m n  m  včetně, lyžování    a snowboarding na vyznačených a    veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových    cest k nim do 3 500 m n.m. včetně, badminton, tenis, stolní tenis, squash, fotbal, florbal, volejbal, basketbal,    bowling, golf, aerobic,  cyklistika, bruslení, kolečkové brusle, sjíždění klidné vody (tj  stojatá nebo proudící voda bez peřejí) a sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, i) plavání, vodní lyžování, windsurfing, vodní a plážové atrakce, „šnorchlování“, další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nespadají do kategorie Rizikových sportů nebo Nepojistitelných sportů.

Rizikové sporty

Pouze v případě připojištění rizikových sportů, se pojištění vztahuje i na následující sportovní činnosti: vysokohorská turistika v terénech nad 3 500 m. n. m. do 5 000 m. n. m.  včetně, surfing, kitesurfing, námořní yachting, jízda na vodním skútru, canyoning za účasti odborného instruktora, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40m včetně, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti  včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, rugby, americký fotbal, hokej, bojové sporty, bungee jumping (skok na gumovém laně), skoky do vody z prkna, jízda na „U“ rampě ve skateparku, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty

Za tyto sporty se pro účely pojištění považují i jakékoliv druhy sportů na profesionální úrovni včetně přípravy na ně. Dále se jedná o alpinismus, skialpinismus, horolezectví, vysokohorskou turistiku v terénech nad 5 000 m n  m., automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, sjíždění náročných terénů na kole (tzv. „downhill“), kaskadérství, parašutismus, skoky na lyžích, snowrafting, speleologie (jeskyňářství), bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu, potápění do hloubky více než 40 m, canyoning bez účasti odborného instruktora, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti (dle alpské stupnice hodnocení řek), m) výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Za nepojistitelné sporty není považován: billiard, bowling, curling, kulečník, kuželky, metaná, pétanque, rybářský sport, šachy a šipky.

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného. Léčebnými výlohami se rozumí náklady zahrnující: lékařské ošetření či vyšetření, předepsané léky, pobyt ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace), transport do/ze zdravotnického zařízení, repatriaci do ČR, stomatologické ošetření v důsledku úrazu nebo z důvodu akutní bolesti zubů. Dále jsou z pojištění hrazeny náklady na přivolání rodinného příslušníka.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu s plněním od 10 % tělesného poškození, pojištění denního odškodného po dobu léčení úrazu s výplatou od 29. dne léčení a nárok na jednorázové odškodné 2 000 Kč v případě hospitalizace po úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou hmotné věci movité osobní potřeby ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro daný účel cestování, které si pojištěný na cestování vzal, případně je během cestování prokazatelně pořídil. Pojištění se sjednává pro případ jejich náhlého poškození nebo zničení živelnou událostí nebo dopravní nehodou, odcizení loupežným přepadením nebo krádeží vloupáním z uzamčeného prostoru.  V případě krádeže věcí z dopravního prostředku, platí pojištění pouze v případě jejich uložení v uzamčeném zavazadlovém prostoru tak, že nejsou z vnějšku viditelné nebo jsou uzamčeny ve střešním boxu. Pojištění platí i pro případ krádeže věcí ze stanu, vyjma krádeže cenností, věcí zvláštní hodnoty, elektroniky, fotoaparátů a jízdních kol.

Pojištění se nevztahuje na doklady a cennosti. Limit pojistného plnění pro výrobky z drahých kovů se stanoví max. do výše 25% ze sjednaného limitu plnění pro pojištění zavazadel; pro umělecká díla, věci historické hodnoty, starožitnosti a sbírky pak max. do výše 50 % z limitu pojistného plnění pro pojištění zavazadel.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistnou událostí je újma na zdraví, životě a majetku, kterou pojištěný způsobil druhým během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti.

Pojistná ochrana se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil sám sobě nebo osobám blízkým. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničením motorových vozidel o výkonu motoru nad 5 kW, plavidel o výkonu motoru nad 4 kW nebo plochou plachet nad 12 m2, letadel, sportovních létajících zařízení, sněžných a vodních skútrů, aj. dle pojistných podmínek.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:

  • Evropa: Evropou se rozumí následující státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně Faerských ostrovů), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Korsiky), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko (včetně Špicberk), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán
  • Svět: celý svět s výjimkou České republiky.

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75 % z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Životní styl
Kam na prodloužený víkend v květnu
24.4.2018

Jak provokativní titulek vzhledem k tomu, že letošní květen nás žádný prodloužený víkend nečeká. Avšak tisíce Čechů mají v plánu vzít si v pondělí volno, aby si užili čtyři krásné jarní dny. Poradíme kam vyrazit, abyste si pobyt užili na maximum a nevyšel…

thumb
Životní styl
Vyplatí se pěstovat vlastní ovoce a zeleninu?
22.4.2018

Možná znáte ten pocit, kdy nadšeně naklušete do supermarketu, protože máte ohromnou chuť na jahody, ředkve či jiné plodiny. Přivítají vás napůl vyprodané regály s pár oschlými kousky, na které si raději necháte zajít chuť. Možná vás už nejednou napadla…

thumb
Penze, Pojištění
Souboj benefitů: vyplatí se příspěvek na penzijní připojištění, nebo životní pojištění?
20.4.2018

Ať už jste excelentním zaměstancem, průměrným či dokonce podprůměrným pracantem, v dnešní době nízké nezaměstnanosti vám určitě váš šéf zalichotil nějakým tím zaměstnaneckým benefitem. Mohl jím být třeba příspěvek na penzijní připojištění nebo životní…

thumb
Půjčky
Půjčka v rodině: jak neohrozit vztahy, ani své úspory
17.4.2018

„Banka mi odmítla poskytnout půjčku, protože mám nízký příjem. Zkusím štěstí u strýce, ten je boháč, určitě mi s penězi pomůže.“ Tato myšlenka možná napadne nejednoho člověka ve finanční nouzi. Je půjčka v rodině dobrý nápad? Rodina je poměrně…