« zpět na výpis článků

Cestovní pojištění, servis na cestách!

Cestovní pojištění vám zajistí nejen bezplatné ošetření v zahraničí, ale pomůže Vám i s jazykovou bariérou, s rozbitým vybavením hotelu nebo s ukradenými kufry.

 

vozík

Léčebné výlohy v ceně

Výdaje na lékařské ošetření jsou hlavní součástí cestovního pojištění, máte je tak pojištěny vždy. Zvýšenou pozornost ale věnujte výši jejich krytí, základní varianta je 1 500 000 Kč. Pokud chcete mít jistotu plné náhrady nákladů pojišťovnou i v případě náročné operace nebo leteckého transportu, zvolte vyšší krytí, minimálně 3 000 000 Kč. Horní hranice plnění pro léčebné výlohy může být dokonce i neomezená, tedy pojišťovna nahradí reálné náklady bez ohledu na jejich výši. Pro cesty do zámoří pojištění s nižším limitem nedoporučujeme sjednávat vůbec. Vzhledem k vysokým nákladům na ošetření v mimoevropských zemích, které jsou často dvou až tří násobné, je minimální doporučený limit 3 000 000 Kč.

Asistenční služby zdarma

Další neodmyslitelnou součástí cestovního pojištění jsou asistenční služby. Nonstop asistence na telefonu oceníte nejen v případě jazykové bariéry, o pomoc můžete požádat, i pokud se dostanete do nouzové situace, pokud hledáte lékaře nebo nemáte dostatek hotovosti na ošetření. Tlumočení po telefonu nebo poskytnutí finanční záruky zdravotnímu středisku by mělo být samozřejmostí. Asistenční služba není jen pomoc v nouzi, informujte se na doklady nutné pro vstup do země, průměrné ceny komodit nebo aktuální kurzy měn a předpověď počasí.

Pokud to situace dovolí, asistenční službu v případě pojistné události v zahraničí kontaktujte vždy. Urychlíte jak vyřešení problému v zahraničí, tak následné plnění pojišťovny po návratu z dovolené.

Sjednejte si pojištění odpovědnosti!

Každý občas doma něco neúmyslně rozbije, stejné je to na dovolené. Škodu na cizím majetku můžete způsobit třeba i v hotelu. Zde ze zkušenosti platí, čím luxusnější hotel, tím větší riziko a případná výše způsobené škody.

Jen namátkou z událostí, které byly nahlášeny v rámci cestovního pojištění: za rozbitou lampičku po panu Martinovi požadoval hotel 36 000 Kč na pořízení nového páru, za vytopení hotelového pokoje zaplatila paní Lucie 260 000 Kč. Nemalé škody jsou často způsobeny i mimo hotel. Lidé na dovolené zkouší nové věci, riziko způsobené škody tak roste. Poškození vypůjčené jachty při najetí na mělčinu 210 000 Kč, srážka plavce na vodním skútru, konečný účet za náklady na ošetření a bolestné 820 000 Kč.

Proto si v rámci cestovního pojištění nezapomeňte připojistit odpovědnost. Již za 3 Kč / den za vás pojišťovna uhradí způsobenou škodu na zdraví a majetku až do výše několika milionů.

úraz

Plánujete provozování činností se zvýšeným rizikem? Nezapomeňte na úrazové pojištění!

Riziko úrazu během dovolené podle statistik pojišťoven mnohonásobně roste. Pokud plánujete provozování činností se zvýšeným rizikem, myslete na to i při sjednání cestovního pojištění. Za 4 Kč / den můžete získat připojištění, kdy v případě trvalých následků nebo smrti po úrazu z dovolené dostanete Vy nebo pozůstalí odškodnění až 500 000 Kč.

Pojištění zavazadel? Jen samé výluky!

V rámci pojištění zavazadel k cestovnímu pojištění dostanete náhradu škody za poškozená nebo odcizená zavazadla až do výše 30 000 Kč. Pojištění pořídíte za cenu od 5 Kč / den.

kufr

Pojištění obsahuje řadu výluk, náhradu za doklady, peníze, fotoaparáty, videokamery, notebooky, GPS navigace a mobilní telefony tak nečekejte, ty mějte raději vždy u sebe. Pokud máte zavazadla uložena ve stanu nebo v přívěsu, ani zde s uplatněním nároku na odškodnění nepochodíte.

Pokud dojde k poškození, ztrátě nebo odcizení zavazadel v době, kdy jsou svěřena dopravci, náhradu nárokujte písemně přímo u dopravce, nejdéle do sedmi dnů od události. Finanční odškodnění dostanete i v případě, že se kufr zpozdil a musíte si koupit nejnutnější věci osobní potřeby.

Pojištění stornopoplatků za zrušení cesty sjednejte hned po koupi zájezdu!

Pokud jste nuceni zrušit Vaši cestu, stornopoplatky až do 80 % jejich výše hradí pojišťovna. Důvodem pro zrušení cesty může být: onemocnění, úraz, úmrtí, výpověď ze zaměstnání, poškození majetku živelnou událostí nebo trestnou činností. Cena pojištění storna zájezdu závisí na jeho ceně, za každých 10 000 Kč z ceny zájezdu zaplatíte 110 - 280 Kč, podle pojišťovny.
Porovnejte ceny připojištění stornopoplatků zájezdu.

Pozor ale, pojištění storna nelze u některých pojišťoven sjednat kdykoli, ale nejpozději v den nebo jeden den po zaplacení zájezdu.

Do kdy lze sjednat pojištění stornopoplatků zájezdu vzhledem k termínu zakoupení zájezdu

Pojišťovna Kdy lze nejpozději sjednat pojištění stornopoplatků zájezdu
 Slavia, AIG Lze sjednat kdykoli před odjezdem, nezávisle na zakoupení zájezdu.
 Union  Nejpozději 2 dny po objednání/zakoupení zájezdu.
 Allianz Nejpozději 1 den po platbě za cestovní službu. Při úhradě zálohy nebo jednorázové platby za cestovní službu lze pojistit celkovou cenu cestovní služby. Při úhradě doplatku lze pojistit pouze doplatek. Pojistné musíte zaplatit v den uzavření smlouvy cestovního pojištění.
 Česká pojišťovna, ERV Nejpozději v den zaplacení poslední splátky za zájezd nebo v den jednorázové platby za cestovní službu.
 Uniqa Nejpozději současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo s jednorázovou platbou za cestovní službu.
 Česká   podnikatelská pojišťovna Nejpozději v den zaplacení první zálohy nebo v den jednorázové platby za cestovní službu.

zdroj: pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven

Aktivní dovolená? Uzavřete si připojištění rizikových sportů!

Plánujete na dovolené jízdu na vodním skútru, jachting, kiting, potápění, rafting, surfing nebo windsurfing, návštěvu lanového centra a podobné činnosti?. Nezapomeňte si sjednat připojištění pro rizikovou sportovní činnost. V opačném případě nebudete při provozování těchto činností se zvýšeným rizikem kryti.

Tip Porovnej24.cz: Jak provést jednoduchou kontrolu nepojistitelné sportovní činnosti v rámci sjednaného pojištění? Otevřete pojistné podmínky vybrané pojišťovny na stránkách Porovnej24.cz  a na klávesnici zvolte kombinaci tlačítek „CTRL + F“, do zobrazeného pole napište klíčové slovo „sport“. Pak už se jen pomocí klávesy „ENTER“ podívejte do dokumentu, které sporty pojišťovna označuje za rizikové či vyloučené z pojistného plnění (tyto sporty jsou většinou napsány v kapitole „Výluky z pojištění“).

Pozor na výluky cestovního pojištění!

Na dovolené každý občas rád trošku zariskuje, často právě riziko dodá našemu odpočinku dokonalý rozměr. Jde o přirozený způsob, jak na chvíli změnit každodenní zaběhnutý stereotyp. Zároveň bychom však měli věnovat zvýšenou pozornost rozsahu sjednaného cestovního pojištění. Pozorně si vždy přečtěte výluky v pojistných podmínkách.

Tip Porovnej24.cz: Jak provést jednoduchou kontrolu vyloučených činnosti v rámci sjednaného pojištění? Otevřete pojistné podmínky a na klávesnici zvolte kombinaci tlačítek „CTRL + F“, do zobrazeného pole napište klíčové slovo „výluky“. Pak už jen pomocí klávesy „ENTER“ listujte dokumentem.

  cestovní pojištění   Srovnat ceny cestovního pojištění

Další tematické články: cestovní pojištění, úrazové pojištění, životní pojištění, pojištění

 

Další článek: Cestovní pojištění do oblíbených destinací »