ČSOB PS

 

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, působil na trhu penzijního připojištění od roku 1994 (původní název společnosti byl Českomoravský penzijní fond, a.s.). ČSOB PF Stabilita je právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a. s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a. s., se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000.

V souvislosti se spuštěním penzijní reformy v České republice se ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. k 1.1.2013 transformoval na ČSOB Penzijní společnost, a.s.

Penzijní fond Stabilita shromažďoval na základě platné české legislativy peněžní prostředky účastníků penzijního připojištění a státní příspěvky poskytované účastníkům. Fond se svěřenými prostředky hospodařil v souladu se statutem a na základě přijaté investiční strategie. ČSOB PF Stabilita byl univerzálním penzijním fondem a poskytoval všechny druhy penzí a dalších dávek, které mohl penzijní fond v České republice poskytovat. Ke dni 30. 11. 2011 došlo k zápisu sloučení ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s. s ČSOB Penzijním fondem Stabilita, a. s., do obchodního rejstříku. Nástupnickým penzijním fondem se stal ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB.

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Prostředky účastníků - k 30.6.2012 29 010 000
Počet zaměstnanců fondu: 86
Základní kapitál (v mil. Kč): 297 
Objem prostředků ve správě (v mil. Kč):        31 553   
Počet klientů: 695 709   
Prům. výnos za posledních 5 let: 1,41%

Zhodnocení prostředků klientů za posledních 11 let (v %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 3,2 3 2,3 4,3  4 2,8 2,4 0,05 1,37 1,49 1,7
ČSOB PS
 

Kontakt:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Tel: +420 800 300 300
E-mail: info@csob.cz