« zpět na výpis článků

Do čeho budou jednotlivé fondy investovat?

 

Fond Státních dluhopisů - bude investovat většinu obhospodařovaných prostředků do státních dluhopisů ČR a v menší míře i do státních dluhopisů zemí EU a OECD splňujících určitá kvalitativní kriteria

Fond Konzervativní  - bude investovat do dluhopisů členských států EU a srovnatelně bezpečných dluhopisů, a dále do nástrojů peněžního trhu, fondů peněžního trhu a jiných obdobně likvidních aktiv

Fond Vyvážený a Dynamický- vyvážený a dynamický fond budou moci oproti konzervativnímu fondu navíc investovat část obhospodařovaných prostředků také do akcií a cenných papírů kolektivního investování, přičemž u dynamického fondu bude rozsah vhodných aktiv širší a část obhospodařovaných prostředků, kterou bude do těchto aktiv možno investovat, vyšší než u vyváženého fondu. 

Další často kladené otázky

 

Další článek: Jaké fondy nabízí II.pilíř? »