Menu

Carbounion Komodity, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 894 Kč

Ceníky elektřiny Carbounion Komodity, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 

CARBO STABILITA STANDARD (platný od 1.1.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 105 Kč60 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 105 Kč60 Kč2 246 Kč
d25dPRE913 Kč1 197 Kč60 Kč2 365 Kč
d26dPRE913 Kč1 197 Kč60 Kč1 634 Kč
d27dPRE913 Kč1 197 Kč60 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 034 Kč1 156 Kč60 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 080 Kč1 181 Kč60 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 080 Kč1 181 Kč60 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 249 Kč
d61dPRE999 Kč1 258 Kč60 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 105 Kč60 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 105 Kč60 Kč2 352 Kč
d25dČEZ913 Kč1 197 Kč60 Kč2 584 Kč
d26dČEZ913 Kč1 197 Kč60 Kč1 586 Kč
d27dČEZ913 Kč1 197 Kč60 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 034 Kč1 156 Kč60 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 080 Kč1 181 Kč60 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 080 Kč1 181 Kč60 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 318 Kč
d61dČEZ999 Kč1 258 Kč60 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 105 Kč60 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 105 Kč60 Kč2 511 Kč
d25dEG.D913 Kč1 197 Kč60 Kč2 642 Kč
d26dEG.D913 Kč1 197 Kč60 Kč1 619 Kč
d27dEG.D913 Kč1 197 Kč60 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 034 Kč1 156 Kč60 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 080 Kč1 181 Kč60 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 080 Kč1 181 Kč60 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 076 Kč1 177 Kč60 Kč1 313 Kč
d61dEG.D999 Kč1 258 Kč60 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

STANDARD 12 (platný od 1.1.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 085 Kč60 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 085 Kč60 Kč2 246 Kč
d25dPRE909 Kč1 187 Kč60 Kč2 365 Kč
d26dPRE909 Kč1 187 Kč60 Kč1 634 Kč
d27dPRE909 Kč1 187 Kč60 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 030 Kč1 149 Kč60 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 076 Kč1 175 Kč60 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 249 Kč
d61dPRE984 Kč1 240 Kč60 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 085 Kč60 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 085 Kč60 Kč2 352 Kč
d25dČEZ909 Kč1 187 Kč60 Kč2 584 Kč
d26dČEZ909 Kč1 187 Kč60 Kč1 586 Kč
d27dČEZ909 Kč1 187 Kč60 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 030 Kč1 149 Kč60 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 076 Kč1 175 Kč60 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 318 Kč
d61dČEZ984 Kč1 240 Kč60 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 085 Kč60 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 085 Kč60 Kč2 511 Kč
d25dEG.D909 Kč1 187 Kč60 Kč2 642 Kč
d26dEG.D909 Kč1 187 Kč60 Kč1 619 Kč
d27dEG.D909 Kč1 187 Kč60 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 030 Kč1 149 Kč60 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 076 Kč1 175 Kč60 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 073 Kč1 172 Kč60 Kč1 313 Kč
d61dEG.D984 Kč1 240 Kč60 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

STANDARD 24 (platný od 1.1.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 075 Kč60 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 075 Kč60 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 010 Kč1 172 Kč60 Kč2 365 Kč
d26dPRE894 Kč1 172 Kč60 Kč1 634 Kč
d27dPRE894 Kč1 172 Kč60 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 010 Kč1 129 Kč60 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 054 Kč1 153 Kč60 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 054 Kč1 153 Kč60 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 249 Kč
d61dPRE964 Kč1 220 Kč60 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 075 Kč60 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 075 Kč60 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 010 Kč1 172 Kč60 Kč2 584 Kč
d26dČEZ894 Kč1 172 Kč60 Kč1 586 Kč
d27dČEZ894 Kč1 172 Kč60 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 010 Kč1 129 Kč60 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 054 Kč1 153 Kč60 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 054 Kč1 153 Kč60 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 318 Kč
d61dČEZ964 Kč1 220 Kč60 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 075 Kč60 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 075 Kč60 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 010 Kč1 172 Kč60 Kč2 642 Kč
d26dEG.D894 Kč1 172 Kč60 Kč1 619 Kč
d27dEG.D894 Kč1 172 Kč60 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 010 Kč1 129 Kč60 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 054 Kč1 153 Kč60 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 054 Kč1 153 Kč60 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 053 Kč1 152 Kč60 Kč1 313 Kč
d61dEG.D964 Kč1 220 Kč60 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.