Menu

Ceník elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s. - Optimum

Ceníky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Více informací o CENTROPOL ENERGY, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D Optimum 24d01dPRE0 Kč1 172 Kč79 Kč2 778 Kč
D Optimum 24d02dPRE0 Kč1 172 Kč79 Kč2 335 Kč
D Optimum AKU 8d25dPRE866 Kč1 470 Kč79 Kč2 383 Kč
D Optimum AKU 8d26dPRE866 Kč1 470 Kč79 Kč1 602 Kč
D Optimum AKU 16d35dPRE985 Kč1 309 Kč79 Kč1 167 Kč
D Optimum přímotopd45dPRE1 197 Kč1 395 Kč79 Kč1 192 Kč
D Optimum TČd55dPRE1 042 Kč1 229 Kč79 Kč1 192 Kč
D Optimum TČd56dPRE1 042 Kč1 229 Kč79 Kč1 192 Kč
d61dPRE727 Kč1 160 Kč79 Kč3 258 Kč
D Optimum 24d01dE.ON0 Kč1 249 Kč48 Kč2 785 Kč
D Optimum 24d02dE.ON0 Kč1 249 Kč48 Kč2 413 Kč
D Optimum AKU 8d25dE.ON909 Kč1 625 Kč48 Kč2 478 Kč
D Optimum AKU 8d26dE.ON909 Kč1 625 Kč48 Kč1 511 Kč
D Optimum AKU 16d35dE.ON1 117 Kč1 759 Kč48 Kč1 182 Kč
D Optimum přímotopd45dE.ON1 243 Kč1 669 Kč48 Kč1 218 Kč
D Optimum TČd55dE.ON1 243 Kč1 649 Kč48 Kč1 218 Kč
D Optimum TČd56dE.ON1 243 Kč1 649 Kč48 Kč1 218 Kč
d61dE.ON1 079 Kč1 710 Kč48 Kč3 583 Kč
D Optimum 24d01dČEZ0 Kč1 193 Kč50 Kč2 821 Kč
D Optimum 24d02dČEZ0 Kč1 193 Kč50 Kč2 336 Kč
D Optimum AKU 8d25dČEZ875 Kč1 491 Kč50 Kč2 512 Kč
D Optimum AKU 8d26dČEZ875 Kč1 491 Kč50 Kč1 508 Kč
D Optimum AKU 16d35dČEZ1 068 Kč1 563 Kč50 Kč1 214 Kč
D Optimum přímotopd45dČEZ1 241 Kč1 428 Kč50 Kč1 264 Kč
D Optimum TČd55dČEZ1 223 Kč1 273 Kč50 Kč1 264 Kč
D Optimum TČd56dČEZ1 223 Kč1 273 Kč50 Kč1 264 Kč
d61dČEZ1 076 Kč1 306 Kč50 Kč3 749 Kč
D Optimum AKU 8d27dPRE866 Kč1 470 Kč79 Kč2 383 Kč
D Optimum AKU 8d27dE.ON909 Kč1 625 Kč48 Kč2 478 Kč
D Optimum AKU 8d27dČEZ875 Kč1 491 Kč50 Kč2 512 Kč
d57dPRE1 164 Kč1 212 Kč79 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 185 Kč1 234 Kč50 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 240 Kč1 292 Kč48 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.