Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Ceník elektřiny České Energetické Centrum, a.s. - Euro Energie

Ceníky elektřiny České Energetické Centrum, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

České Energetické Centrum, a.s.

 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D-STd01dPRE0 Kč1 482 Kč79 Kč2 775 Kč
D-STd02dPRE0 Kč1 482 Kč79 Kč2 346 Kč
D-A8d25dPRE1 216 Kč1 666 Kč79 Kč2 436 Kč
D-A8d26dPRE1 216 Kč1 666 Kč79 Kč1 644 Kč
D-A16d35dPRE1 306 Kč1 731 Kč79 Kč1 200 Kč
D-P20d45dPRE1 476 Kč1 663 Kč79 Kč1 227 Kč
D-TČd55dPRE1 387 Kč1 626 Kč79 Kč1 176 Kč
D-TČd56dPRE1 387 Kč1 626 Kč79 Kč1 227 Kč
D-STd01dČEZ0 Kč1 402 Kč50 Kč2 915 Kč
D-STd02dČEZ0 Kč1 402 Kč50 Kč2 428 Kč
D-A8d25dČEZ1 028 Kč1 753 Kč50 Kč2 636 Kč
D-A8d26dČEZ1 028 Kč1 753 Kč50 Kč1 569 Kč
D-A16d35dČEZ1 317 Kč1 878 Kč50 Kč1 259 Kč
D-P20d45dČEZ1 458 Kč1 678 Kč50 Kč1 312 Kč
D-TČd55dČEZ1 461 Kč1 520 Kč50 Kč1 264 Kč
D-TČd56dČEZ1 461 Kč1 520 Kč50 Kč1 312 Kč
D-STd01dE.ON0 Kč1 435 Kč48 Kč2 875 Kč
D-STd02dE.ON0 Kč1 435 Kč48 Kč2 505 Kč
D-A8d25dE.ON1 041 Kč1 814 Kč48 Kč2 596 Kč
D-A8d26dE.ON1 041 Kč1 814 Kč48 Kč1 572 Kč
D-A16d35dE.ON1 339 Kč1 990 Kč48 Kč1 224 Kč
D-P20d45dE.ON1 414 Kč1 897 Kč48 Kč1 261 Kč
D-TČd55dE.ON1 414 Kč1 897 Kč48 Kč1 202 Kč
D-TČd56dE.ON1 414 Kč1 897 Kč48 Kč1 261 Kč
D-A8d27dPRE1 216 Kč1 666 Kč79 Kč2 436 Kč
D-A8d27dČEZ1 028 Kč1 753 Kč50 Kč2 635 Kč
D-A8d27dE.ON1 041 Kč1 814 Kč48 Kč2 569 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.