Menu

ČEZ Prodej, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standard eTarifd01dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 656 Kč
D Standard eTarifd02dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 275 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 375 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 645 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dPRE1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 240 Kč
D Přímotop eTarifd45dPRE1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 281 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 281 Kč
D Vkend eTarifd61dPRE1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 070 Kč
D Standard eTarifd01dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 819 Kč
D Standard eTarifd02dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 383 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 645 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 642 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 328 Kč
D Přímotop eTarifd45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 376 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 376 Kč
D Víkend eTarifd61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 550 Kč
D Standard eTarifd01dEG.D0 Kč1 889 Kč59 Kč2 926 Kč
D Standard eTarifd02dEG.D0 Kč1 889 Kč59 Kč2 578 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dEG.D1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 744 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dEG.D1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 696 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dEG.D1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 352 Kč
D Přímotop eTarifd45dEG.D1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 385 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dEG.D1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 385 Kč
D Víkend eTarifd61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 711 Kč
D Elektro-mobilita eTarifd27dPRE1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 368 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 637 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 736 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 276 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 356 Kč
d57dEG.D1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 120 Kč99 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 120 Kč99 Kč2 275 Kč
d25dPRE2 950 Kč3 060 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE2 950 Kč3 060 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE2 840 Kč2 990 Kč89 Kč2 368 Kč
d35dPRE3 080 Kč3 154 Kč89 Kč1 240 Kč
d57dPRE2 874 Kč2 874 Kč89 Kč1 276 Kč
d45dPRE2 954 Kč2 954 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE2 874 Kč2 874 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE2 840 Kč2 990 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 120 Kč99 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 120 Kč99 Kč2 383 Kč
d25dČEZ2 950 Kč3 060 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ2 950 Kč3 060 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ2 840 Kč2 990 Kč89 Kč2 637 Kč
d35dČEZ3 080 Kč3 154 Kč89 Kč1 328 Kč
d57dČEZ2 874 Kč2 874 Kč89 Kč1 356 Kč
d45dČEZ2 954 Kč2 954 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ2 874 Kč2 874 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ2 840 Kč2 990 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 120 Kč99 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 120 Kč99 Kč2 578 Kč
d25dEG.D2 950 Kč3 060 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D2 950 Kč3 060 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D2 840 Kč2 990 Kč89 Kč2 736 Kč
d35dEG.D3 080 Kč3 154 Kč89 Kč1 352 Kč
d57dEG.D2 874 Kč2 874 Kč89 Kč1 361 Kč
d45dEG.D2 954 Kč2 954 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D2 874 Kč2 874 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D2 840 Kč2 990 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 630 Kč99 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 630 Kč99 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 510 Kč3 620 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 510 Kč3 620 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 340 Kč3 490 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 490 Kč3 490 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 620 Kč3 700 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 570 Kč3 570 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 490 Kč3 490 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 340 Kč3 490 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 630 Kč99 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 630 Kč99 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 510 Kč3 620 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 510 Kč3 620 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 340 Kč3 490 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 490 Kč3 490 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 620 Kč3 700 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 570 Kč3 570 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 490 Kč3 490 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 340 Kč3 490 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 630 Kč99 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 630 Kč99 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 510 Kč3 620 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 510 Kč3 620 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 340 Kč3 490 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 490 Kč3 490 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 620 Kč3 700 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 570 Kč3 570 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 490 Kč3 490 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 340 Kč3 490 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 650 Kč99 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 650 Kč99 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 530 Kč3 640 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 530 Kč3 640 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 360 Kč3 510 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 510 Kč3 510 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 640 Kč3 720 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 590 Kč3 590 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 510 Kč3 510 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 360 Kč3 510 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 650 Kč99 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 650 Kč99 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 530 Kč3 640 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 530 Kč3 640 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 360 Kč3 510 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 510 Kč3 510 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 640 Kč3 720 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 590 Kč3 590 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 510 Kč3 510 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 360 Kč3 510 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 650 Kč99 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 650 Kč99 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 530 Kč3 640 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 530 Kč3 640 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 360 Kč3 510 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 510 Kč3 510 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 640 Kč3 720 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 590 Kč3 590 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 510 Kč3 510 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 360 Kč3 510 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 560 Kč99 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 560 Kč99 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 440 Kč3 550 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 440 Kč3 550 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 250 Kč3 380 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 420 Kč3 420 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 550 Kč3 630 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 500 Kč3 500 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 420 Kč3 420 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 250 Kč3 380 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 560 Kč99 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 560 Kč99 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 440 Kč3 550 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 440 Kč3 550 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 250 Kč3 380 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 420 Kč3 420 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 550 Kč3 630 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 500 Kč3 500 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 420 Kč3 420 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 250 Kč3 380 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 560 Kč99 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 560 Kč99 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 440 Kč3 550 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 440 Kč3 550 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 250 Kč3 380 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 420 Kč3 420 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 550 Kč3 630 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 500 Kč3 500 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 420 Kč3 420 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 250 Kč3 380 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 309 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč4 309 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE4 699 Kč4 699 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE4 699 Kč4 699 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE4 699 Kč4 699 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE4 949 Kč4 949 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 309 Kč4 309 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč4 309 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč4 309 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ4 699 Kč4 699 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ4 699 Kč4 699 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ4 699 Kč4 699 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ4 949 Kč4 949 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 309 Kč4 309 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč4 309 Kč89 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč4 309 Kč89 Kč2 578 Kč
d25dEG.D4 699 Kč4 699 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D4 699 Kč4 699 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D4 699 Kč4 699 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D4 949 Kč4 949 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D5 059 Kč5 059 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 309 Kč4 309 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE3 579 Kč4 259 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE3 579 Kč4 259 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE4 309 Kč4 309 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE4 309 Kč4 309 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE4 309 Kč4 309 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE4 529 Kč4 529 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 259 Kč4 259 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ3 579 Kč4 259 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ3 579 Kč4 259 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ4 309 Kč4 309 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ4 309 Kč4 309 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ4 309 Kč4 309 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ4 529 Kč4 529 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 259 Kč4 259 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D3 579 Kč4 259 Kč89 Kč2 926 Kč
d02dEG.D3 579 Kč4 259 Kč89 Kč2 578 Kč
d25dEG.D4 309 Kč4 309 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D4 309 Kč4 309 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D4 309 Kč4 309 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D4 529 Kč4 529 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D4 339 Kč4 339 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 259 Kč4 259 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 059 Kč89 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč4 059 Kč89 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 919 Kč3 919 Kč89 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 919 Kč3 919 Kč89 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 276 Kč
d35dPRE4 109 Kč4 109 Kč89 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 059 Kč4 059 Kč89 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč4 059 Kč89 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč4 059 Kč89 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 919 Kč3 919 Kč89 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 919 Kč3 919 Kč89 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 356 Kč
d35dČEZ4 109 Kč4 109 Kč89 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 059 Kč4 059 Kč89 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč4 059 Kč89 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč4 059 Kč89 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 919 Kč3 919 Kč89 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 919 Kč3 919 Kč89 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 361 Kč
d35dEG.D4 109 Kč4 109 Kč89 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 919 Kč3 919 Kč89 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 059 Kč4 059 Kč89 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Dodavatel poslední instance (DPI)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 140 Kč247 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč4 140 Kč247 Kč2 275 Kč
d25dPRE4 004 Kč4 004 Kč237 Kč2 375 Kč
d26dPRE4 004 Kč4 004 Kč237 Kč1 645 Kč
d27dPRE4 004 Kč4 004 Kč192 Kč2 368 Kč
d57dPRE4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 276 Kč
d35dPRE4 068 Kč4 068 Kč237 Kč1 240 Kč
d45dPRE4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 281 Kč
d56dPRE4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 140 Kč4 140 Kč192 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč4 140 Kč247 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč4 140 Kč247 Kč2 383 Kč
d25dČEZ4 004 Kč4 004 Kč237 Kč2 645 Kč
d26dČEZ4 004 Kč4 004 Kč237 Kč1 642 Kč
d27dČEZ4 004 Kč4 004 Kč192 Kč2 637 Kč
d57dČEZ4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 356 Kč
d35dČEZ4 068 Kč4 068 Kč237 Kč1 328 Kč
d45dČEZ4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 376 Kč
d56dČEZ4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 140 Kč4 140 Kč192 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč4 140 Kč247 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč4 140 Kč247 Kč2 578 Kč
d25dEG.D4 004 Kč4 004 Kč237 Kč2 744 Kč
d26dEG.D4 004 Kč4 004 Kč237 Kč1 696 Kč
d27dEG.D4 004 Kč4 004 Kč192 Kč2 736 Kč
d57dEG.D4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 361 Kč
d35dEG.D4 068 Kč4 068 Kč237 Kč1 352 Kč
d45dEG.D4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 385 Kč
d56dEG.D4 072 Kč4 072 Kč237 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 140 Kč4 140 Kč192 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.