Menu

ČEZ Prodej, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standard eTarifd01dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 645 Kč
D Standard eTarifd02dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 246 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 365 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 634 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dPRE1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 223 Kč
D Přímotop eTarifd45dPRE1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 249 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 249 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 249 Kč
D Vkend eTarifd61dPRE1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 078 Kč
D Standard eTarifd01dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 806 Kč
D Standard eTarifd02dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 352 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 584 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 586 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 267 Kč
D Přímotop eTarifd45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 318 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 318 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 318 Kč
D Víkend eTarifd61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 495 Kč
D Standard eTarifd01dEG.D0 Kč1 889 Kč59 Kč2 870 Kč
D Standard eTarifd02dEG.D0 Kč1 889 Kč59 Kč2 511 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dEG.D1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 642 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dEG.D1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 619 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dEG.D1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 278 Kč
D Přímotop eTarifd45dEG.D1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 313 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dEG.D1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 313 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dEG.D1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 313 Kč
D Víkend eTarifd61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 617 Kč
D Elektro-mobilita eTarifd27dPRE1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 365 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 584 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 642 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina pro SOLÁRY (platný od 1.4.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standardd01dPRE0 Kč1 679 Kč165 Kč2 645 Kč
D Standardd02dPRE0 Kč1 679 Kč165 Kč2 246 Kč
D Akumulace 8d25dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 365 Kč
D Akumulace 8d26dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 634 Kč
D Akumulace 16d35dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 223 Kč
D Přímotopd45dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 249 Kč
D Přímotopd46dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 249 Kč
D Tepelné čerpadlod55dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 249 Kč
D Tepelné čerpadlod56dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 249 Kč
D Víkendd61dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč3 078 Kč
D Standardd01dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 870 Kč
D Standardd02dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 511 Kč
D Akumulace 8d25dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 642 Kč
D Akumulace 8d26dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 619 Kč
D Akumulace 16d35dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 278 Kč
D Přímotopd45dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 313 Kč
D Přímotopd46dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 313 Kč
D Tepelné čerpadlod55dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 313 Kč
D Tepelné čerpadlod56dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 313 Kč
D Víkendd61dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč3 617 Kč
D Standardd01dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 806 Kč
D Standardd02dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 352 Kč
D Akumulace 8d25dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 584 Kč
D Akumulace 8d26dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 586 Kč
D Akumulace 16d35dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 267 Kč
D Přímotopd45dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 318 Kč
D Přímotopd46dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 318 Kč
D Tepelné čerpadlod55dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 318 Kč
D Tepelné čerpadlod56dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 318 Kč
D Víkendd61dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč3 495 Kč
D Akumulace 8d27dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 365 Kč
D Akumulace 8d27dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 642 Kč
D Akumulace 8d27dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč2 584 Kč
d57dPRE1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 679 Kč1 679 Kč165 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na 2 roky (platný od 1.4.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 929 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 929 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 809 Kč1 918 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 809 Kč1 918 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 640 Kč1 790 Kč64 Kč2 365 Kč
d35dPRE1 920 Kč1 996 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 869 Kč1 869 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 869 Kč1 869 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 640 Kč1 790 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 929 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 929 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 809 Kč1 918 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 809 Kč1 918 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 640 Kč1 790 Kč64 Kč2 584 Kč
d35dČEZ1 920 Kč1 996 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 869 Kč1 869 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 869 Kč1 869 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 640 Kč1 790 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 929 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 929 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 809 Kč1 918 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 809 Kč1 918 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 640 Kč1 790 Kč64 Kč2 642 Kč
d35dEG.D1 920 Kč1 996 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 869 Kč1 869 Kč79 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 869 Kč1 869 Kč79 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 640 Kč1 790 Kč64 Kč3 617 Kč
d57dPRE1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 789 Kč1 789 Kč79 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 551 Kč81 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 551 Kč81 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 357 Kč1 632 Kč74 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 537 Kč1 565 Kč74 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 520 Kč1 815 Kč74 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 553 Kč1 651 Kč74 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 536 Kč1 565 Kč74 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 551 Kč81 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 551 Kč81 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 357 Kč1 632 Kč74 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 537 Kč1 565 Kč74 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 520 Kč1 815 Kč74 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 553 Kč1 651 Kč74 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 536 Kč1 565 Kč74 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 551 Kč81 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 551 Kč81 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 357 Kč1 632 Kč74 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 537 Kč1 565 Kč74 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 520 Kč1 815 Kč74 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 553 Kč1 651 Kč74 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 536 Kč1 565 Kč74 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 889 Kč79 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 889 Kč79 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 769 Kč1 878 Kč69 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 769 Kč1 878 Kč69 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 450 Kč1 600 Kč54 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 880 Kč1 956 Kč69 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 829 Kč1 829 Kč69 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 450 Kč1 600 Kč54 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 889 Kč79 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 889 Kč79 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč69 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč69 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč54 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč69 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč69 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč54 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 889 Kč79 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 889 Kč79 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 769 Kč1 878 Kč69 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 769 Kč1 878 Kč69 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč54 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 880 Kč1 956 Kč69 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 829 Kč1 829 Kč69 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč54 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na 1 rok (platný od 1.3.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 889 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 889 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 769 Kč1 878 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 769 Kč1 878 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 889 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 889 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 889 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 889 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 769 Kč1 878 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 769 Kč1 878 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na Neurčito (platný od 1.10.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 699 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 699 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 365 Kč
d35dPRE1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 223 Kč
d57dPRE1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 236 Kč
d45dPRE1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 584 Kč
d35dČEZ1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 267 Kč
d57dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 244 Kč
d45dČEZ1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 699 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 699 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 642 Kč
d35dEG.D1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 278 Kč
d57dEG.D1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 262 Kč
d45dEG.D1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na 3 roky (platný od 1.4.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 919 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 919 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 799 Kč1 908 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 799 Kč1 908 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 609 Kč1 740 Kč64 Kč2 365 Kč
d35dPRE1 910 Kč1 986 Kč79 Kč1 223 Kč
d57dPRE1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 236 Kč
d45dPRE1 859 Kč1 859 Kč79 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 859 Kč1 859 Kč79 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 609 Kč1 740 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 919 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 919 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 799 Kč1 908 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 799 Kč1 908 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 609 Kč1 740 Kč64 Kč2 584 Kč
d35dČEZ1 910 Kč1 986 Kč79 Kč1 267 Kč
d57dČEZ1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 244 Kč
d45dČEZ1 859 Kč1 859 Kč79 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 859 Kč1 859 Kč79 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 609 Kč1 740 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 919 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 919 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 799 Kč1 908 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 799 Kč1 908 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 609 Kč1 740 Kč64 Kč2 642 Kč
d35dEG.D1 910 Kč1 986 Kč79 Kč1 278 Kč
d57dEG.D1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 262 Kč
d45dEG.D1 859 Kč1 859 Kč79 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 859 Kč1 859 Kč79 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 779 Kč1 779 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 609 Kč1 740 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.