Menu

ČEZ Prodej, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standard eTarifd01dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 645 Kč
D Standard eTarifd02dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 246 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 365 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 634 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dPRE1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 223 Kč
D Přímotop eTarifd45dPRE1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 249 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 249 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 249 Kč
D Vkend eTarifd61dPRE1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 078 Kč
D Standard eTarifd01dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 806 Kč
D Standard eTarifd02dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 352 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 584 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 586 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 267 Kč
D Přímotop eTarifd45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 318 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 318 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 318 Kč
D Víkend eTarifd61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 495 Kč
D Standard eTarifd01dEG.D0 Kč1 889 Kč59 Kč2 870 Kč
D Standard eTarifd02dEG.D0 Kč1 889 Kč59 Kč2 511 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dEG.D1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 642 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dEG.D1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 619 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dEG.D1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 278 Kč
D Přímotop eTarifd45dEG.D1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 313 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dEG.D1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 313 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dEG.D1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 313 Kč
D Víkend eTarifd61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 617 Kč
D Elektro-mobilita eTarifd27dPRE1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 365 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 584 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 642 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 699 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 699 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 365 Kč
d35dPRE1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 223 Kč
d57dPRE1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 236 Kč
d45dPRE1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 699 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 584 Kč
d35dČEZ1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 267 Kč
d57dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 244 Kč
d45dČEZ1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 699 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 699 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 579 Kč1 688 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 579 Kč1 688 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 642 Kč
d35dEG.D1 690 Kč1 766 Kč79 Kč1 278 Kč
d57dEG.D1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 262 Kč
d45dEG.D1 639 Kč1 639 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 559 Kč1 559 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč2 179 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč2 179 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE2 059 Kč2 168 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE2 059 Kč2 168 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 890 Kč2 040 Kč64 Kč2 365 Kč
d57dPRE2 039 Kč2 039 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE2 170 Kč2 246 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE2 039 Kč2 039 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 890 Kč2 040 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč2 179 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč2 179 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ2 059 Kč2 168 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ2 059 Kč2 168 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 890 Kč2 040 Kč64 Kč2 584 Kč
d57dČEZ2 039 Kč2 039 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ2 170 Kč2 246 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ2 039 Kč2 039 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 890 Kč2 040 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč2 179 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč2 179 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D2 059 Kč2 168 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D2 059 Kč2 168 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 890 Kč2 040 Kč64 Kč2 642 Kč
d57dEG.D2 039 Kč2 039 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D2 170 Kč2 246 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D2 039 Kč2 039 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 890 Kč2 040 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč2 259 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč2 259 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE2 139 Kč2 248 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE2 139 Kč2 248 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE2 010 Kč2 160 Kč64 Kč2 365 Kč
d57dPRE2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE2 250 Kč2 326 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE2 199 Kč2 199 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE2 010 Kč2 160 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč2 259 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč2 259 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ2 139 Kč2 248 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ2 139 Kč2 248 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ2 010 Kč2 160 Kč64 Kč2 584 Kč
d57dČEZ2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ2 250 Kč2 326 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ2 199 Kč2 199 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ2 010 Kč2 160 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč2 259 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč2 259 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D2 139 Kč2 248 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D2 139 Kč2 248 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D2 010 Kč2 160 Kč64 Kč2 642 Kč
d57dEG.D2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D2 250 Kč2 326 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D2 199 Kč2 199 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D2 119 Kč2 119 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D2 010 Kč2 160 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč2 149 Kč89 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč2 149 Kč89 Kč2 246 Kč
d25dPRE2 029 Kč2 138 Kč79 Kč2 365 Kč
d26dPRE2 029 Kč2 138 Kč79 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 839 Kč1 970 Kč64 Kč2 365 Kč
d57dPRE2 009 Kč2 009 Kč79 Kč1 236 Kč
d35dPRE2 140 Kč2 216 Kč79 Kč1 223 Kč
d45dPRE2 089 Kč2 089 Kč79 Kč1 249 Kč
d56dPRE2 009 Kč2 009 Kč79 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 839 Kč1 970 Kč64 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč2 149 Kč89 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč2 149 Kč89 Kč2 352 Kč
d25dČEZ2 029 Kč2 138 Kč79 Kč2 584 Kč
d26dČEZ2 029 Kč2 138 Kč79 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 839 Kč1 970 Kč64 Kč2 584 Kč
d57dČEZ2 009 Kč2 009 Kč79 Kč1 244 Kč
d35dČEZ2 140 Kč2 216 Kč79 Kč1 267 Kč
d45dČEZ2 089 Kč2 089 Kč79 Kč1 318 Kč
d56dČEZ2 009 Kč2 009 Kč79 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 839 Kč1 970 Kč64 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč2 149 Kč89 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč2 149 Kč89 Kč2 511 Kč
d25dEG.D2 029 Kč2 138 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D2 029 Kč2 138 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 839 Kč1 970 Kč64 Kč2 642 Kč
d57dEG.D2 009 Kč2 009 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D2 140 Kč2 216 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D2 089 Kč2 089 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D2 009 Kč2 009 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 839 Kč1 970 Kč64 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.