Menu

ČEZ Prodej, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 895 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 

Elektřina na neurčito (platný od 1.3.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standard COMFORTd01dPRE0 Kč1 889 Kč89 Kč2 723 Kč
D Standard COMFORTd02dPRE0 Kč1 889 Kč89 Kč2 306 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd25dPRE1 769 Kč1 878 Kč89 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd26dPRE1 769 Kč1 878 Kč89 Kč1 670 Kč
D Akumulace 16 COMFORTd35dPRE1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 240 Kč
D Přímotop COMFORTd45dPRE1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 266 Kč
D Přímotop COMFORTd46dPRE1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlo COMFORTd55dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlo COMFORTd56dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 266 Kč
D Víkend COMFORTd61dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 173 Kč
D Standard COMFORTd01dČEZ0 Kč1 889 Kč89 Kč2 949 Kč
D Standard COMFORTd02dČEZ0 Kč1 889 Kč89 Kč2 452 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč89 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč89 Kč1 617 Kč
D Akumulace 16 COMFORTd35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 302 Kč
D Přímotop COMFORTd45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 355 Kč
D Přímotop COMFORTd46dČEZ1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlo COMFORTd55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlo COMFORTd56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 355 Kč
D Víkend COMFORTd61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 890 Kč
D Standard COMFORTd01dE.ON0 Kč1 889 Kč89 Kč2 930 Kč
D Standard COMFORTd02dE.ON0 Kč1 889 Kč89 Kč2 547 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd25dE.ON1 769 Kč1 878 Kč89 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd26dE.ON1 769 Kč1 878 Kč89 Kč1 628 Kč
D Akumulace 16 COMFORTd35dE.ON1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 272 Kč
D Přímotop COMFORTd45dE.ON1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 310 Kč
D Přímotop COMFORTd46dE.ON1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlo COMFORTd55dE.ON1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlo COMFORTd56dE.ON1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 310 Kč
D Víkend COMFORTd61dE.ON1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 682 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd27dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8 COMFORTd27dE.ON1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 673 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standard eTarifd01dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 723 Kč
D Standard eTarifd02dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 306 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 670 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dPRE1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 240 Kč
D Přímotop eTarifd45dPRE1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 266 Kč
D Vkend eTarifd61dPRE1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 173 Kč
D Standard eTarifd01dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 949 Kč
D Standard eTarifd02dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 452 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 617 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 302 Kč
D Přímotop eTarifd45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 355 Kč
D Víkend eTarifd61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 890 Kč
D Standard eTarifd01dE.ON0 Kč1 889 Kč59 Kč2 930 Kč
D Standard eTarifd02dE.ON0 Kč1 889 Kč59 Kč2 547 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dE.ON1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dE.ON1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 628 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dE.ON1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 272 Kč
D Přímotop eTarifd45dE.ON1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dE.ON1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dE.ON1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 310 Kč
D Víkend eTarifd61dE.ON1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 682 Kč
D Elektro-mobilita eTarifd27dPRE1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dE.ON1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 673 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina pro dobíjení (platný od 1.3.2019)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standardd01dPRE0 Kč1 450 Kč450 Kč2 723 Kč
D Standardd02dPRE0 Kč1 450 Kč450 Kč2 306 Kč
D Akumulace 8d25dPRE1 400 Kč1 400 Kč450 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8d26dPRE1 400 Kč1 400 Kč450 Kč1 670 Kč
D Akumulace 16d35dPRE1 450 Kč1 450 Kč450 Kč1 240 Kč
D Přímotopd45dPRE1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlod56dPRE1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 266 Kč
D Víkendd61dPRE1 450 Kč1 450 Kč450 Kč3 173 Kč
D Standardd01dE.ON0 Kč1 450 Kč450 Kč2 930 Kč
D Standardd02dE.ON0 Kč1 450 Kč450 Kč2 547 Kč
D Akumulace 8d25dE.ON1 400 Kč1 400 Kč450 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8d26dE.ON1 400 Kč1 400 Kč450 Kč1 628 Kč
D Akumulace 16d35dE.ON1 450 Kč1 450 Kč450 Kč1 272 Kč
D Přímotopd45dE.ON1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlod56dE.ON1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 310 Kč
D Víkendd61dE.ON1 450 Kč1 450 Kč450 Kč3 682 Kč
D Standardd01dČEZ0 Kč1 450 Kč450 Kč2 949 Kč
D Standardd02dČEZ0 Kč1 450 Kč450 Kč2 452 Kč
D Akumulace 8d25dČEZ1 400 Kč1 400 Kč450 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8d26dČEZ1 400 Kč1 400 Kč450 Kč1 617 Kč
D Akumulace 16d35dČEZ1 450 Kč1 450 Kč450 Kč1 302 Kč
D Přímotopd45dČEZ1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlod56dČEZ1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 355 Kč
D Víkendd61dČEZ1 450 Kč1 450 Kč450 Kč3 890 Kč
D Akumulace 8d27dPRE1 400 Kč1 400 Kč450 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8d27dE.ON1 400 Kč1 400 Kč450 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8d27dČEZ1 400 Kč1 400 Kč450 Kč2 696 Kč
d57dPRE1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 470 Kč1 470 Kč450 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

KRÁTKO ODBĚR (platný od 1.3.2019)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standardd01dPRE0 Kč1 552 Kč81 Kč2 723 Kč
D Standardd02dPRE0 Kč1 552 Kč81 Kč2 306 Kč
D Akumulace 8d25dPRE1 469 Kč1 650 Kč74 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8d26dPRE1 469 Kč1 650 Kč74 Kč1 670 Kč
D Akumulace 16d35dPRE1 636 Kč1 790 Kč74 Kč1 240 Kč
D Přímotopd45dPRE1 639 Kč1 641 Kč74 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlod56dPRE1 604 Kč1 643 Kč74 Kč1 266 Kč
D Víkendd61dPRE1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 173 Kč
D Standardd01dE.ON0 Kč1 552 Kč81 Kč2 930 Kč
D Standardd02dE.ON0 Kč1 552 Kč81 Kč2 547 Kč
D Akumulace 8d25dE.ON1 469 Kč1 650 Kč74 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8d26dE.ON1 469 Kč1 650 Kč74 Kč1 628 Kč
D Akumulace 16d35dE.ON1 636 Kč1 790 Kč74 Kč1 272 Kč
D Přímotopd45dE.ON1 639 Kč1 641 Kč74 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlod56dE.ON1 604 Kč1 643 Kč74 Kč1 310 Kč
D Víkendd61dE.ON1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 682 Kč
D Standardd01dČEZ0 Kč1 552 Kč81 Kč2 949 Kč
D Standardd02dČEZ0 Kč1 552 Kč81 Kč2 452 Kč
D Akumulace 8d25dČEZ1 469 Kč1 650 Kč74 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8d26dČEZ1 469 Kč1 650 Kč74 Kč1 617 Kč
D Akumulace 16d35dČEZ1 636 Kč1 790 Kč74 Kč1 302 Kč
D Přímotopd45dČEZ1 639 Kč1 641 Kč74 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlod56dČEZ1 604 Kč1 643 Kč74 Kč1 355 Kč
D Víkendd61dČEZ1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 890 Kč
D Akumulace 8d27dPRE1 469 Kč1 650 Kč74 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8d27dE.ON1 469 Kč1 650 Kč74 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8d27dČEZ1 469 Kč1 650 Kč74 Kč2 696 Kč
d57dPRE1 604 Kč1 643 Kč74 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 604 Kč1 643 Kč74 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 604 Kč1 643 Kč74 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina pro SOLÁRY (platný od 1.3.2019)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Standardd01dPRE0 Kč1 450 Kč60 Kč2 723 Kč
D Standardd02dPRE0 Kč1 450 Kč60 Kč2 306 Kč
D Akumulace 8d25dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8d26dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 670 Kč
D Akumulace 16d35dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 240 Kč
D Přímotopd45dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlod56dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 266 Kč
D Víkendd61dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč3 173 Kč
D Standardd01dE.ON0 Kč1 450 Kč60 Kč2 930 Kč
D Standardd02dE.ON0 Kč1 450 Kč60 Kč2 547 Kč
D Akumulace 8d25dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8d26dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 628 Kč
D Akumulace 16d35dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 272 Kč
D Přímotopd45dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlod56dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 310 Kč
D Víkendd61dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč3 682 Kč
D Standardd01dČEZ0 Kč1 450 Kč60 Kč2 949 Kč
D Standardd02dČEZ0 Kč1 450 Kč60 Kč2 452 Kč
D Akumulace 8d25dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8d26dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 617 Kč
D Akumulace 16d35dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 302 Kč
D Přímotopd45dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlod56dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 355 Kč
D Víkendd61dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč3 890 Kč
D Akumulace 8d27dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8d27dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8d27dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč2 696 Kč
d57dPRE1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 450 Kč1 450 Kč60 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na 2 roky (platný od 1.3.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 829 Kč89 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 829 Kč89 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 709 Kč1 818 Kč79 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 709 Kč1 818 Kč79 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 390 Kč1 540 Kč64 Kč2 440 Kč
d35dPRE1 820 Kč1 896 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 769 Kč1 769 Kč79 Kč1 266 Kč
d46dPRE1 769 Kč1 769 Kč79 Kč1 266 Kč
d55dPRE1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 390 Kč1 540 Kč64 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 829 Kč89 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 829 Kč89 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 709 Kč1 818 Kč79 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 709 Kč1 818 Kč79 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 390 Kč1 540 Kč64 Kč2 696 Kč
d35dČEZ1 820 Kč1 896 Kč79 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 769 Kč1 769 Kč79 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 769 Kč1 769 Kč79 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 390 Kč1 540 Kč64 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 829 Kč89 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 829 Kč89 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 709 Kč1 818 Kč79 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 709 Kč1 818 Kč79 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 390 Kč1 540 Kč64 Kč2 673 Kč
d35dE.ON1 820 Kč1 896 Kč79 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 769 Kč1 769 Kč79 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 769 Kč1 769 Kč79 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 390 Kč1 540 Kč64 Kč3 682 Kč
d57dPRE1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 689 Kč1 689 Kč79 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 551 Kč81 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 551 Kč81 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 357 Kč1 632 Kč74 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 537 Kč1 565 Kč74 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 520 Kč1 815 Kč74 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 553 Kč1 651 Kč74 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 536 Kč1 565 Kč74 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 551 Kč81 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 551 Kč81 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 357 Kč1 632 Kč74 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 537 Kč1 565 Kč74 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 520 Kč1 815 Kč74 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 553 Kč1 651 Kč74 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 536 Kč1 565 Kč74 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 551 Kč81 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 551 Kč81 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 357 Kč1 632 Kč74 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 357 Kč1 632 Kč74 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 537 Kč1 565 Kč74 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 520 Kč1 815 Kč74 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 553 Kč1 651 Kč74 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 536 Kč1 565 Kč74 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 488 Kč1 631 Kč74 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 889 Kč79 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 889 Kč79 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 769 Kč1 878 Kč69 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 769 Kč1 878 Kč69 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 450 Kč1 600 Kč54 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 880 Kč1 956 Kč69 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 829 Kč1 829 Kč69 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 450 Kč1 600 Kč54 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 889 Kč79 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 889 Kč79 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč69 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč69 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč54 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč69 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč69 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč54 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 889 Kč79 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 889 Kč79 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 769 Kč1 878 Kč69 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 769 Kč1 878 Kč69 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 450 Kč1 600 Kč54 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 880 Kč1 956 Kč69 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 829 Kč1 829 Kč69 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 749 Kč1 749 Kč69 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 450 Kč1 600 Kč54 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na 1 rok (platný od 1.3.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 889 Kč89 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 889 Kč89 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 769 Kč1 878 Kč79 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 769 Kč1 878 Kč79 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 266 Kč
d46dPRE1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 266 Kč
d55dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 889 Kč89 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 889 Kč89 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč79 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč79 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 889 Kč89 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 889 Kč89 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 769 Kč1 878 Kč79 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 769 Kč1 878 Kč79 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 450 Kč1 600 Kč64 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 880 Kč1 956 Kč79 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 829 Kč1 829 Kč79 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 749 Kč1 749 Kč79 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 450 Kč1 600 Kč64 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 213 Kč50 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 213 Kč50 Kč2 306 Kč
d25dPRE895 Kč1 511 Kč50 Kč2 440 Kč
d26dPRE895 Kč1 511 Kč50 Kč1 670 Kč
d27dPRE895 Kč1 511 Kč50 Kč2 440 Kč
d57dPRE1 261 Kč1 313 Kč50 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 141 Kč1 618 Kč50 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 261 Kč1 448 Kč50 Kč1 266 Kč
d46dPRE1 261 Kč1 448 Kč50 Kč1 266 Kč
d55dPRE1 263 Kč1 313 Kč50 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 263 Kč1 313 Kč50 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 111 Kč1 341 Kč50 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 213 Kč50 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 213 Kč50 Kč2 452 Kč
d25dČEZ895 Kč1 511 Kč50 Kč2 696 Kč
d26dČEZ895 Kč1 511 Kč50 Kč1 617 Kč
d27dČEZ895 Kč1 511 Kč50 Kč2 696 Kč
d57dČEZ1 261 Kč1 313 Kč50 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 141 Kč1 618 Kč50 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 261 Kč1 448 Kč50 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 261 Kč1 448 Kč50 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 263 Kč1 313 Kč50 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 263 Kč1 313 Kč50 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 111 Kč1 341 Kč50 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 213 Kč50 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 213 Kč50 Kč2 547 Kč
d25dE.ON895 Kč1 511 Kč50 Kč2 673 Kč
d26dE.ON895 Kč1 511 Kč50 Kč1 628 Kč
d27dE.ON895 Kč1 511 Kč50 Kč2 673 Kč
d57dE.ON1 261 Kč1 313 Kč50 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 141 Kč1 618 Kč50 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 261 Kč1 448 Kč50 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 261 Kč1 448 Kč50 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 263 Kč1 313 Kč50 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 263 Kč1 313 Kč50 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 111 Kč1 341 Kč50 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Elektřina na 3 roky (platný od 1.3.2020)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 769 Kč89 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 769 Kč89 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 649 Kč1 758 Kč79 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 649 Kč1 758 Kč79 Kč1 670 Kč
d27dPRE1 349 Kč1 480 Kč64 Kč2 440 Kč
d35dPRE1 760 Kč1 836 Kč79 Kč1 240 Kč
d57dPRE1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 286 Kč
d45dPRE1 709 Kč1 709 Kč79 Kč1 266 Kč
d46dPRE1 709 Kč1 709 Kč79 Kč1 266 Kč
d55dPRE1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 349 Kč1 480 Kč64 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 769 Kč89 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 769 Kč89 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 649 Kč1 758 Kč79 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 649 Kč1 758 Kč79 Kč1 617 Kč
d27dČEZ1 349 Kč1 480 Kč64 Kč2 696 Kč
d35dČEZ1 760 Kč1 836 Kč79 Kč1 302 Kč
d57dČEZ1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 280 Kč
d45dČEZ1 709 Kč1 709 Kč79 Kč1 355 Kč
d46dČEZ1 709 Kč1 709 Kč79 Kč1 355 Kč
d55dČEZ1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 349 Kč1 480 Kč64 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 769 Kč89 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 769 Kč89 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 649 Kč1 758 Kč79 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 649 Kč1 758 Kč79 Kč1 628 Kč
d27dE.ON1 349 Kč1 480 Kč64 Kč2 673 Kč
d35dE.ON1 760 Kč1 836 Kč79 Kč1 272 Kč
d57dE.ON1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 248 Kč
d45dE.ON1 709 Kč1 709 Kč79 Kč1 310 Kč
d46dE.ON1 709 Kč1 709 Kč79 Kč1 310 Kč
d55dE.ON1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 629 Kč1 629 Kč79 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 349 Kč1 480 Kč64 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.