Menu

Ceník elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. - ČEZ FIX

Ceníky elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ČEZ Prodej, s.r.o.

Více informací o ČEZ Prodej, s.r.o.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D Standardd01dPRE0 Kč1 142 Kč50 Kč2 778 Kč
D Standardd02dPRE0 Kč1 142 Kč50 Kč2 335 Kč
D Akumulace 8d25dPRE842 Kč1 422 Kč50 Kč2 383 Kč
D Akumulace 8d26dPRE842 Kč1 422 Kč50 Kč1 602 Kč
D Akumulace 16d35dPRE1 074 Kč1 522 Kč50 Kč1 167 Kč
D Přímotopd45dPRE1 186 Kč1 362 Kč50 Kč1 192 Kč
D Tepelné čerpadlod55dPRE1 189 Kč1 236 Kč50 Kč1 192 Kč
D Tepelné čerpadlod56dPRE1 189 Kč1 236 Kč50 Kč1 192 Kč
D Víkendd61dPRE1 046 Kč1 262 Kč50 Kč3 258 Kč
D Standardd01dE.ON0 Kč1 142 Kč50 Kč2 785 Kč
D Standardd02dE.ON0 Kč1 142 Kč50 Kč2 413 Kč
D Akumulace 8d25dE.ON842 Kč1 422 Kč50 Kč2 478 Kč
D Akumulace 8d26dE.ON842 Kč1 422 Kč50 Kč1 511 Kč
D Akumulace 16d35dE.ON1 074 Kč1 522 Kč50 Kč1 182 Kč
D Přímotopd45dE.ON1 186 Kč1 362 Kč50 Kč1 218 Kč
D Tepelné čerpadlod55dE.ON1 189 Kč1 236 Kč50 Kč1 218 Kč
D Tepelné čerpadlod56dE.ON1 189 Kč1 236 Kč50 Kč1 218 Kč
D Víkendd61dE.ON1 046 Kč1 262 Kč50 Kč3 583 Kč
D Standardd01dČEZ0 Kč1 142 Kč50 Kč2 821 Kč
D Standardd02dČEZ0 Kč1 142 Kč50 Kč2 336 Kč
D Akumulace 8d25dČEZ842 Kč1 422 Kč50 Kč2 512 Kč
D Akumulace 8d26dČEZ842 Kč1 422 Kč50 Kč1 508 Kč
D Akumulace 16d35dČEZ1 074 Kč1 522 Kč50 Kč1 214 Kč
D Přímotopd45dČEZ1 186 Kč1 362 Kč50 Kč1 264 Kč
D Tepelné čerpadlod55dČEZ1 189 Kč1 236 Kč50 Kč1 264 Kč
D Tepelné čerpadlod56dČEZ1 189 Kč1 236 Kč50 Kč1 264 Kč
D Víkendd61dČEZ1 046 Kč1 262 Kč50 Kč3 749 Kč
D Akumulace 8d27dPRE842 Kč1 422 Kč50 Kč2 383 Kč
D Akumulace 8d27dE.ON842 Kč1 422 Kč50 Kč2 478 Kč
D Akumulace 8d27dČEZ842 Kč1 422 Kč50 Kč2 512 Kč
d57dPRE1 186 Kč1 236 Kč50 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 186 Kč1 236 Kč50 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 186 Kč1 236 Kč50 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.