Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Ceník elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. - e-Tarif

 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D Standard eTarifd01dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 723 Kč
D Standard eTarifd02dPRE0 Kč1 889 Kč59 Kč2 306 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dPRE1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 670 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dPRE1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 240 Kč
D Přímotop eTarifd45dPRE1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 266 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dPRE1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 266 Kč
D Vkend eTarifd61dPRE1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 173 Kč
D Standard eTarifd01dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 949 Kč
D Standard eTarifd02dČEZ0 Kč1 889 Kč59 Kč2 452 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dČEZ1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 617 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dČEZ1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 302 Kč
D Přímotop eTarifd45dČEZ1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 355 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dČEZ1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 355 Kč
D Víkend eTarifd61dČEZ1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 890 Kč
D Standard eTarifd01dE.ON0 Kč1 889 Kč59 Kč2 930 Kč
D Standard eTarifd02dE.ON0 Kč1 889 Kč59 Kč2 547 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dE.ON1 769 Kč1 878 Kč49 Kč2 673 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dE.ON1 769 Kč1 878 Kč49 Kč1 628 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dE.ON1 880 Kč1 956 Kč49 Kč1 272 Kč
D Přímotop eTarifd45dE.ON1 829 Kč1 829 Kč49 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dE.ON1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 310 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dE.ON1 749 Kč1 749 Kč45 Kč1 310 Kč
D Víkend eTarifd61dE.ON1 450 Kč1 600 Kč49 Kč3 682 Kč
D Elektro-mobilita eTarifd27dPRE1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 440 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dČEZ1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 696 Kč
D Akumulace 8 eTarifd27dE.ON1 450 Kč1 600 Kč34 Kč2 673 Kč
d57dPRE1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 749 Kč1 749 Kč49 Kč1 248 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.