Menu

Ceník elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. - e-Tarif

Ceníky elektřiny ČEZ Prodej, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ČEZ Prodej, s.r.o.

Více informací o ČEZ Prodej, s.r.o.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
D Standard eTarifd01dPRE0 Kč1 213 Kč10 Kč2 778 Kč
D Standard eTarifd02dPRE0 Kč1 213 Kč10 Kč2 335 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dPRE895 Kč1 511 Kč10 Kč2 383 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dPRE895 Kč1 511 Kč10 Kč1 602 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dPRE1 141 Kč1 618 Kč10 Kč1 167 Kč
D Přímotop eTarifd45dPRE1 261 Kč1 448 Kč10 Kč1 192 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dPRE1 263 Kč1 313 Kč10 Kč1 192 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dPRE1 263 Kč1 313 Kč10 Kč1 192 Kč
D Víkend eTarifd61dPRE1 111 Kč1 341 Kč10 Kč3 258 Kč
D Standard eTarifd01dČEZ0 Kč1 213 Kč10 Kč2 821 Kč
D Standard eTarifd02dČEZ0 Kč1 213 Kč10 Kč2 336 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dČEZ895 Kč1 511 Kč10 Kč2 512 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dČEZ895 Kč1 511 Kč10 Kč1 508 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dČEZ1 141 Kč1 618 Kč10 Kč1 214 Kč
D Přímotop eTarifd45dČEZ1 261 Kč1 448 Kč10 Kč1 264 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dČEZ1 263 Kč1 313 Kč10 Kč1 264 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dČEZ1 263 Kč1 313 Kč10 Kč1 264 Kč
D Víkend eTarifd61dČEZ1 111 Kč1 341 Kč10 Kč3 749 Kč
D Standard eTarifd01dE.ON0 Kč1 213 Kč10 Kč2 785 Kč
D Standard eTarifd02dE.ON0 Kč1 213 Kč10 Kč2 413 Kč
D Akumulace 8 eTarifd25dE.ON895 Kč1 511 Kč10 Kč2 478 Kč
D Akumulace 8 eTarifd26dE.ON895 Kč1 511 Kč10 Kč1 511 Kč
D Akumulace 16 eTarifd35dE.ON1 141 Kč1 618 Kč10 Kč1 182 Kč
D Přímotop eTarifd45dE.ON1 261 Kč1 448 Kč10 Kč1 218 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd55dE.ON1 263 Kč1 313 Kč10 Kč1 218 Kč
D Tepelné čerpadlo eTarifd56dE.ON1 263 Kč1 313 Kč10 Kč1 218 Kč
D Víkend eTarifd61dE.ON1 111 Kč1 341 Kč10 Kč3 583 Kč
d57dPRE1 261 Kč1 313 Kč10 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 261 Kč1 313 Kč10 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 261 Kč1 313 Kč10 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.