Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Ceník elektřiny ČM ENERGETIKA a.s. - Elektřina

Ceníky elektřiny ČM ENERGETIKA a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ČM ENERGETIKA a.s.

 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 205 Kč40 Kč2 775 Kč
d02dPRE0 Kč1 205 Kč40 Kč2 346 Kč
d25dPRE885 Kč1 520 Kč40 Kč2 436 Kč
d26dPRE85 Kč1 520 Kč40 Kč1 644 Kč
d35dPRE1 195 Kč1 590 Kč40 Kč1 200 Kč
d45dPRE1 295 Kč1 500 Kč40 Kč1 227 Kč
d55dPRE1 295 Kč1 530 Kč40 Kč1 176 Kč
d56dPRE1 295 Kč1 530 Kč40 Kč1 227 Kč
d01dČEZ0 Kč1 205 Kč40 Kč2 915 Kč
d02dČEZ0 Kč1 205 Kč40 Kč2 428 Kč
d25dČEZ885 Kč1 520 Kč40 Kč2 636 Kč
d26dČEZ885 Kč1 520 Kč40 Kč1 569 Kč
d35dČEZ1 195 Kč1 640 Kč40 Kč1 259 Kč
d45dČEZ1 295 Kč1 640 Kč40 Kč1 312 Kč
d55dČEZ1 295 Kč1 530 Kč40 Kč1 264 Kč
d56dČEZ1 295 Kč1 530 Kč40 Kč1 312 Kč
d01dE.ON0 Kč1 205 Kč40 Kč2 875 Kč
d02dE.ON0 Kč1 205 Kč40 Kč2 505 Kč
d25dE.ON885 Kč1 520 Kč40 Kč2 596 Kč
d26dE.ON885 Kč1 520 Kč40 Kč1 572 Kč
d35dE.ON1 195 Kč1 640 Kč40 Kč1 224 Kč
d45dE.ON1 295 Kč1 640 Kč40 Kč1 261 Kč
d55dE.ON1 295 Kč1 670 Kč40 Kč1 202 Kč
d56dE.ON1 295 Kč1 670 Kč40 Kč1 261 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.