Menu
Místo, které je
přesně pro vás
Všechny vaše kalkulace, smlouvy a
údaje máte v klientské zóně
Stačí jen použít e-mail,
který jste zadali při srovnání
Doporuč a získej!
Pošlete to dál a vydělejte
Sdílejte svůj
odkaz
Kamarád
ušetří
Získá bonus
200 Kč
A vy vyděláte
peníze

Ceník elektřiny ČM ENERGETIKA a.s. - GARANCE PLUS

Ceníky elektřiny ČM ENERGETIKA a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ČM ENERGETIKA a.s.

 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 179 Kč65 Kč2 775 Kč
d02dPRE0 Kč1 179 Kč65 Kč2 346 Kč
d25dPRE885 Kč1 445 Kč65 Kč2 436 Kč
d26dPRE885 Kč1 445 Kč65 Kč1 644 Kč
d27dPRE885 Kč1 445 Kč65 Kč2 436 Kč
d57dPRE1 076 Kč1 258 Kč65 Kč1 233 Kč
d35dPRE1 014 Kč1 329 Kč65 Kč1 200 Kč
d45dPRE1 212 Kč1 369 Kč65 Kč1 227 Kč
d46dPRE1 212 Kč1 369 Kč65 Kč1 176 Kč
d55dPRE1 076 Kč1 258 Kč65 Kč1 176 Kč
d56dPRE1 076 Kč1 258 Kč65 Kč1 227 Kč
d01dČEZ0 Kč1 161 Kč65 Kč2 915 Kč
d02dČEZ0 Kč1 161 Kč65 Kč2 428 Kč
d25dČEZ885 Kč1 455 Kč65 Kč2 636 Kč
d26dČEZ885 Kč1 455 Kč65 Kč1 569 Kč
d27dČEZ885 Kč1 455 Kč65 Kč2 635 Kč
d57dČEZ1 225 Kč1 299 Kč65 Kč1 227 Kč
d35dČEZ1 110 Kč1 350 Kč65 Kč1 259 Kč
d45dČEZ1 245 Kč1 305 Kč65 Kč1 312 Kč
d46dČEZ1 245 Kč1 305 Kč65 Kč1 264 Kč
d55dČEZ1 225 Kč1 299 Kč65 Kč1 264 Kč
d56dČEZ1 225 Kč1 299 Kč65 Kč1 312 Kč
d01dE.ON0 Kč1 212 Kč65 Kč2 875 Kč
d02dE.ON0 Kč1 212 Kč65 Kč2 505 Kč
d25dE.ON958 Kč1 555 Kč65 Kč2 596 Kč
d26dE.ON958 Kč1 555 Kč65 Kč1 572 Kč
d27dE.ON958 Kč1 555 Kč65 Kč2 569 Kč
d57dE.ON1 270 Kč1 270 Kč65 Kč1 177 Kč
d35dE.ON1 190 Kč1 520 Kč65 Kč1 224 Kč
d45dE.ON1 270 Kč1 612 Kč65 Kč1 261 Kč
d46dE.ON1 270 Kč1 612 Kč65 Kč1 202 Kč
d55dE.ON1 270 Kč1 610 Kč65 Kč1 202 Kč
d56dE.ON1 270 Kč1 610 Kč65 Kč1 261 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.