Menu

Ceník elektřiny CORASTA, s.r.o. - Comfort

Ceníky elektřiny CORASTA, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

CORASTA, s.r.o.

Více informací o CORASTA, s.r.o.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
Standardd01dPRE0 Kč1 146 Kč56 Kč2 778 Kč
Standardd02dPRE0 Kč1 146 Kč56 Kč2 335 Kč
Akumulace 8d25dPRE836 Kč1 427 Kč56 Kč2 383 Kč
Akumulace 8d26dPRE836 Kč1 427 Kč56 Kč1 602 Kč
Combi 16d35dPRE1 052 Kč1 488 Kč56 Kč1 167 Kč
Přímotop 20d45dPRE1 181 Kč1 358 Kč56 Kč1 192 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dPRE1 166 Kč1 223 Kč56 Kč1 192 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dPRE1 166 Kč1 223 Kč56 Kč1 192 Kč
Víkendd61dPRE1 024 Kč1 241 Kč56 Kč3 258 Kč
Standardd01dE.ON0 Kč1 146 Kč56 Kč2 785 Kč
Standardd02dE.ON0 Kč1 146 Kč56 Kč2 413 Kč
Akumulace 8d25dE.ON836 Kč1 427 Kč56 Kč2 478 Kč
Akumulace 8d26dE.ON836 Kč1 427 Kč56 Kč1 511 Kč
Combi 16d35dE.ON1 052 Kč1 488 Kč56 Kč1 182 Kč
Přímotop 20d45dE.ON1 181 Kč1 358 Kč56 Kč1 218 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dE.ON1 166 Kč1 223 Kč56 Kč1 218 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dE.ON1 166 Kč1 223 Kč56 Kč1 218 Kč
Víkendd61dE.ON1 024 Kč1 241 Kč56 Kč3 583 Kč
Standardd01dČEZ0 Kč1 146 Kč56 Kč2 821 Kč
Standardd02dČEZ0 Kč1 146 Kč56 Kč2 336 Kč
Akumulace 8d25dČEZ836 Kč1 427 Kč56 Kč2 512 Kč
Akumulace 8d26dČEZ836 Kč1 427 Kč56 Kč1 508 Kč
Combi 16d35dČEZ1 052 Kč1 488 Kč56 Kč1 214 Kč
Přímotop 20d45dČEZ1 181 Kč1 358 Kč56 Kč1 264 Kč
Tepelné čerpadlo 22d55dČEZ1 166 Kč1 223 Kč56 Kč1 264 Kč
Tepelné čerpadlo 22d56dČEZ1 166 Kč1 223 Kč56 Kč1 264 Kč
Víkendd61dČEZ1 024 Kč1 241 Kč56 Kč3 749 Kč
d57dPRE1 081 Kč1 203 Kč56 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 081 Kč1 203 Kč56 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 081 Kč1 203 Kč56 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.