Menu

Ceník elektřiny E.ON Energie, a.s. - Eko Elektřina

 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
E.ON EkoElektřinaKlasikd01dPRE0 Kč1 447 Kč58 Kč2 778 Kč
E.ON EkoElektřinaKlasikd02dPRE0 Kč1 447 Kč58 Kč2 335 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud25dPRE1 087 Kč1 824 Kč58 Kč2 383 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud26dPRE1 087 Kč1 824 Kč58 Kč1 602 Kč
E.ON EkoElektřinaKombid35dPRE1 376 Kč1 993 Kč58 Kč1 167 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd45dPRE1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd55dPRE1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd56dPRE1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON EkoElektřinaVíkendd61dPRE1 251 Kč1 920 Kč58 Kč3 258 Kč
E.ON EkoElektřinaKlasikd01dE.ON0 Kč1 447 Kč58 Kč2 785 Kč
E.ON EkoElektřinaKlasikd02dE.ON0 Kč1 447 Kč58 Kč2 413 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud25dE.ON1 087 Kč1 824 Kč58 Kč2 478 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud26dE.ON1 087 Kč1 824 Kč58 Kč1 511 Kč
E.ON EkoElektřinaKombid35dE.ON1 376 Kč1 993 Kč58 Kč1 182 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd45dE.ON1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd55dE.ON1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd56dE.ON1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON EkoElektřinaVíkendd61dE.ON1 251 Kč1 920 Kč58 Kč3 583 Kč
E.ON EkoElektřinaKlasikd01dČEZ0 Kč1 447 Kč58 Kč2 821 Kč
E.ON EkoElektřinaKlasikd02dČEZ0 Kč1 447 Kč58 Kč2 336 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud25dČEZ1 087 Kč1 824 Kč58 Kč2 512 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud26dČEZ1 087 Kč1 824 Kč58 Kč1 508 Kč
E.ON EkoElektřinaKombid35dČEZ1 376 Kč1 993 Kč58 Kč1 214 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd45dČEZ1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd55dČEZ1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON EkoElektřinaPřímotopd56dČEZ1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON EkoElektřinaVíkendd61dČEZ1 251 Kč1 920 Kč58 Kč3 749 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud27dPRE1 087 Kč1 824 Kč58 Kč2 383 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud27dE.ON1 087 Kč1 824 Kč58 Kč2 478 Kč
E.ON EkoElektřinaAkud27dČEZ1 087 Kč1 824 Kč58 Kč2 512 Kč
d57dPRE1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 441 Kč1 871 Kč58 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.