Menu

Ceník elektřiny E.ON Energie, a.s. - Elektřina Trend

 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
E.ON Elektřina Trendd01dPRE0 Kč1 349 Kč58 Kč2 778 Kč
E.ON Elektřina Trendd02dPRE0 Kč1 349 Kč58 Kč2 335 Kč
E.ON Elektřina Trendd25dPRE997 Kč1 719 Kč58 Kč2 383 Kč
E.ON Elektřina Trendd26dPRE997 Kč1 719 Kč58 Kč1 602 Kč
E.ON Elektřina Trendd35dPRE1 280 Kč1 885 Kč58 Kč1 167 Kč
E.ON Elektřina Trendd45dPRE1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON Elektřina Trendd46dPRE1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON Elektřina Trendd55dPRE1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON Elektřina Trendd56dPRE1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dPRE1 157 Kč1 813 Kč58 Kč3 258 Kč
E.ON Elektřina Trendd01dČEZ0 Kč1 349 Kč58 Kč2 821 Kč
E.ON Elektřina Trendd02dČEZ0 Kč1 349 Kč58 Kč2 336 Kč
E.ON Elektřina Trendd25dČEZ997 Kč1 719 Kč58 Kč2 512 Kč
E.ON Elektřina Trendd26dČEZ997 Kč1 719 Kč58 Kč1 508 Kč
E.ON Elektřina Trendd35dČEZ1 280 Kč1 885 Kč58 Kč1 214 Kč
E.ON Elektřina Trendd45dČEZ1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON Elektřina Trendd46dČEZ1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON Elektřina Trendd55dČEZ1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON Elektřina Trendd56dČEZ1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dČEZ1 157 Kč1 813 Kč58 Kč3 749 Kč
E.ON Elektřina Trendd01dE.ON0 Kč1 349 Kč58 Kč2 785 Kč
E.ON Elektřina Trendd02dE.ON0 Kč1 349 Kč58 Kč2 413 Kč
E.ON Elektřina Trendd25dE.ON997 Kč1 719 Kč58 Kč2 478 Kč
E.ON Elektřina Trendd26dE.ON997 Kč1 719 Kč58 Kč1 511 Kč
E.ON Elektřina Trendd35dE.ON1 280 Kč1 885 Kč58 Kč1 182 Kč
E.ON Elektřina Trendd45dE.ON1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON Elektřina Trendd46dE.ON1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON Elektřina Trendd55dE.ON1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON Elektřina Trendd56dE.ON1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON Elektřina Trendd61dE.ON1 157 Kč1 813 Kč58 Kč3 583 Kč
E.ON Elektřina Trendd27dPRE997 Kč1 719 Kč58 Kč2 383 Kč
E.ON Elektřina Trendd27dČEZ997 Kč1 719 Kč58 Kč2 512 Kč
E.ON Elektřina Trendd27dE.ON997 Kč1 719 Kč58 Kč2 478 Kč
d57dPRE1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 344 Kč1 765 Kč58 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.