Menu

Ceník elektřiny E.ON Energie, a.s. - Klasik

 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
E.ON ElektřinaKlasikd01dE.ON0 Kč1 377 Kč58 Kč2 785 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd02dE.ON0 Kč1 377 Kč58 Kč2 413 Kč
E.ON ElektřinaAkud25dE.ON1 017 Kč1 754 Kč58 Kč2 478 Kč
E.ON ElektřinaAkud26dE.ON1 017 Kč1 754 Kč58 Kč1 511 Kč
E.ON ElektřinaKombid35dE.ON1 306 Kč1 923 Kč58 Kč1 182 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd45dE.ON1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd46dE.ON1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd55dE.ON1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd56dE.ON1 293 Kč1 699 Kč58 Kč1 218 Kč
E.ON ElektřinaVíkendd61dE.ON1 181 Kč1 850 Kč58 Kč3 583 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd01dPRE0 Kč1 377 Kč58 Kč2 778 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd02dPRE0 Kč1 377 Kč58 Kč2 335 Kč
E.ON ElektřinaAkud25dPRE1 017 Kč1 754 Kč58 Kč2 383 Kč
E.ON ElektřinaAkud26dPRE1 017 Kč1 754 Kč58 Kč1 602 Kč
E.ON ElektřinaKombid35dPRE1 306 Kč1 923 Kč58 Kč1 167 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd45dPRE1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd46dPRE1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd55dPRE1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd56dPRE1 293 Kč1 745 Kč58 Kč1 192 Kč
E.ON ElektřinaVíkendd61dPRE1 181 Kč1 850 Kč58 Kč3 258 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd01dČEZ0 Kč1 377 Kč58 Kč2 821 Kč
E.ON ElektřinaKlasikd02dČEZ0 Kč1 377 Kč58 Kč2 336 Kč
E.ON ElektřinaAkud25dČEZ1 017 Kč1 754 Kč58 Kč2 512 Kč
E.ON ElektřinaAkud26dČEZ1 017 Kč1 754 Kč58 Kč1 508 Kč
E.ON ElektřinaKombid35dČEZ1 306 Kč1 923 Kč58 Kč1 214 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd45dČEZ1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd46dČEZ1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd55dČEZ1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON ElektřinaPřímotopd56dČEZ1 293 Kč1 699 Kč58 Kč1 264 Kč
E.ON ElektřinaVíkendd61dČEZ1 181 Kč1 850 Kč58 Kč3 749 Kč
E.ON ElektřinaAkud27dE.ON1 017 Kč1 754 Kč58 Kč2 478 Kč
E.ON ElektřinaAkud27dPRE1 017 Kč1 754 Kč58 Kč2 383 Kč
E.ON ElektřinaAkud27dČEZ1 017 Kč1 754 Kč58 Kč2 512 Kč
d57dPRE1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 371 Kč1 801 Kč58 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.