Menu

Europe Easy Energy, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny Europe Easy Energy, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
EASY 24d01dPRE0 Kč1 499 Kč59 Kč2 645 Kč
EASY 24d02dPRE0 Kč1 499 Kč59 Kč2 246 Kč
EASY Aku 8d25dPRE1 445 Kč1 425 Kč59 Kč2 365 Kč
EASY Aku 8d26dPRE1 445 Kč1 445 Kč59 Kč1 634 Kč
EASY Aku 16d35dPRE1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 223 Kč
EASY Přímotopd45dPRE1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 249 Kč
EASY Přímotopd46dPRE1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 249 Kč
EASY Tepelné čerpadlod55dPRE1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 249 Kč
EASY Tepelné čerpadlod56dPRE1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 249 Kč
EASY Vikendd61dPRE1 250 Kč1 250 Kč59 Kč3 078 Kč
EASY 24d01dČEZ0 Kč1 499 Kč59 Kč2 806 Kč
EASY 24d02dČEZ0 Kč1 499 Kč59 Kč2 352 Kč
EASY Aku 8d25dČEZ1 445 Kč1 425 Kč59 Kč2 584 Kč
EASY Aku 8d26dČEZ1 445 Kč1 445 Kč59 Kč1 586 Kč
EASY Aku 16d35dČEZ1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 267 Kč
EASY Přímotopd45dČEZ1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 318 Kč
EASY Přímotopd46dČEZ1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 318 Kč
EASY Tepelné čerpadlod55dČEZ1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 318 Kč
EASY Tepelné čerpadlod56dČEZ1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 318 Kč
EASY Vikendd61dČEZ1 250 Kč1 250 Kč59 Kč3 495 Kč
EASY 24d01dEG.D0 Kč1 499 Kč59 Kč2 870 Kč
EASY 24d02dEG.D0 Kč1 499 Kč59 Kč2 511 Kč
EASY Aku 8d25dEG.D1 445 Kč1 425 Kč59 Kč2 642 Kč
EASY Aku 8d26dEG.D1 445 Kč1 445 Kč59 Kč1 619 Kč
EASY Aku 16d35dEG.D1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 278 Kč
EASY Přímotopd45dEG.D1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 313 Kč
EASY Přímotopd46dEG.D1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 313 Kč
EASY Tepelné čerpadlod55dEG.D1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 313 Kč
EASY Tepelné čerpadlod56dEG.D1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 313 Kč
EASY Vikendd61dEG.D1 250 Kč1 250 Kč59 Kč3 617 Kč
EASY Aku 8d27dPRE1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 365 Kč
EASY Aku 8d27dČEZ1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 584 Kč
EASY Aku 8d27dEG.D1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 642 Kč
d57dPRE1 425 Kč1 425 Kč59 Kč1 236 Kč
d57dČEZ1 425 Kč1 425 Kč59 Kč1 244 Kč
d57dEG.D1 425 Kč1 425 Kč59 Kč1 262 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

eDOMÁCNOST (platný od 1.1.2021)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 499 Kč59 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč1 499 Kč59 Kč2 246 Kč
d25dPRE1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 365 Kč
d26dPRE1 425 Kč1 425 Kč59 Kč1 634 Kč
d27dPRE1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 365 Kč
d57dPRE1 462 Kč1 462 Kč59 Kč1 236 Kč
d35dPRE1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 223 Kč
d45dPRE1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 249 Kč
d46dPRE1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 249 Kč
d55dPRE1 462 Kč1 462 Kč59 Kč1 249 Kč
d56dPRE1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 249 Kč
d61dPRE1 250 Kč1 250 Kč59 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč1 499 Kč59 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč1 499 Kč59 Kč2 352 Kč
d25dČEZ1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 584 Kč
d26dČEZ1 425 Kč1 425 Kč59 Kč1 586 Kč
d27dČEZ1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 584 Kč
d57dČEZ1 462 Kč1 462 Kč59 Kč1 244 Kč
d35dČEZ1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 267 Kč
d45dČEZ1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 318 Kč
d46dČEZ1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 318 Kč
d55dČEZ1 462 Kč1 462 Kč59 Kč1 318 Kč
d56dČEZ1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 318 Kč
d61dČEZ1 250 Kč1 250 Kč59 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč1 499 Kč59 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč1 499 Kč59 Kč2 511 Kč
d25dEG.D1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 642 Kč
d26dEG.D1 425 Kč1 425 Kč59 Kč1 619 Kč
d27dEG.D1 425 Kč1 425 Kč59 Kč2 642 Kč
d57dEG.D1 462 Kč1 462 Kč59 Kč1 262 Kč
d35dEG.D1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 278 Kč
d45dEG.D1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 313 Kč
d46dEG.D1 499 Kč1 499 Kč59 Kč1 313 Kč
d55dEG.D1 462 Kč1 462 Kč59 Kč1 313 Kč
d56dEG.D1 429 Kč1 429 Kč59 Kč1 313 Kč
d61dEG.D1 250 Kč1 250 Kč59 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.