Menu

Kolibřík energie - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč

Ceníky elektřiny Kolibřík energie pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč5 541 Kč193 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč5 541 Kč193 Kč2 246 Kč
d25dPRE4 385 Kč5 950 Kč193 Kč2 365 Kč
d26dPRE4 385 Kč5 950 Kč193 Kč1 634 Kč
d27dPRE4 347 Kč5 990 Kč193 Kč2 365 Kč
d57dPRE5 149 Kč5 960 Kč193 Kč1 236 Kč
d35dPRE4 950 Kč5 980 Kč193 Kč1 223 Kč
d45dPRE5 255 Kč5 970 Kč193 Kč1 249 Kč
d56dPRE5 269 Kč5 985 Kč193 Kč1 249 Kč
d61dPRE5 088 Kč5 995 Kč193 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč5 508 Kč247 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč5 508 Kč247 Kč2 352 Kč
d25dČEZ5 291 Kč5 291 Kč237 Kč2 584 Kč
d26dČEZ5 291 Kč5 291 Kč237 Kč1 586 Kč
d27dČEZ5 291 Kč5 291 Kč192 Kč2 584 Kč
d57dČEZ5 364 Kč5 364 Kč237 Kč1 244 Kč
d35dČEZ5 335 Kč5 335 Kč237 Kč1 267 Kč
d45dČEZ5 364 Kč5 364 Kč237 Kč1 318 Kč
d56dČEZ5 364 Kč5 364 Kč237 Kč1 318 Kč
d61dČEZ5 508 Kč5 508 Kč192 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč3 994 Kč79 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč3 994 Kč79 Kč2 511 Kč
d25dEG.D3 834 Kč3 834 Kč79 Kč2 642 Kč
d26dEG.D3 834 Kč3 834 Kč79 Kč1 619 Kč
d27dEG.D3 834 Kč3 834 Kč79 Kč2 642 Kč
d57dEG.D3 927 Kč3 927 Kč79 Kč1 262 Kč
d35dEG.D3 851 Kč3 851 Kč79 Kč1 278 Kč
d45dEG.D3 927 Kč3 927 Kč79 Kč1 313 Kč
d56dEG.D3 927 Kč3 927 Kč79 Kč1 313 Kč
d61dEG.D3 994 Kč3 994 Kč79 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.