Menu

Ceník elektřiny Pražská energetika, a.s. - Komfort

Ceníky elektřiny Pražská energetika, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Pražská energetika, a.s.

Více informací o Pražská energetika, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
KOMFORT KLASIK 24d01dPRE0 Kč1 192 Kč79 Kč2 778 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dPRE0 Kč1 192 Kč79 Kč2 335 Kč
KOMFORT AKU 8d25dPRE886 Kč1 490 Kč79 Kč2 383 Kč
KOMFORT AKU 8d26dPRE886 Kč1 490 Kč79 Kč1 602 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dPRE1 015 Kč1 339 Kč79 Kč1 167 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dPRE1 222 Kč1 420 Kč79 Kč1 192 Kč
KOMFORT TČ 22d55dPRE1 077 Kč1 259 Kč79 Kč1 192 Kč
KOMFORT TČ 22d56dPRE1 077 Kč1 259 Kč79 Kč1 192 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dPRE747 Kč1 210 Kč79 Kč3 258 Kč
KOMFORT KLASIK 24d01dČEZ0 Kč1 192 Kč79 Kč2 821 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dČEZ0 Kč1 192 Kč79 Kč2 336 Kč
KOMFORT AKU 8d25dČEZ886 Kč1 490 Kč79 Kč2 512 Kč
KOMFORT AKU 8d26dČEZ886 Kč1 490 Kč79 Kč1 508 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dČEZ1 015 Kč1 339 Kč79 Kč1 214 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dČEZ1 222 Kč1 420 Kč79 Kč1 264 Kč
KOMFORT TČ 22d55dČEZ1 077 Kč1 259 Kč79 Kč1 264 Kč
KOMFORT TČ 22d56dČEZ1 077 Kč1 259 Kč79 Kč1 264 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dČEZ747 Kč1 210 Kč79 Kč3 749 Kč
KOMFORT KLASIK 24d01dE.ON0 Kč1 192 Kč79 Kč2 785 Kč
KOMFORT KLASIK 24d02dE.ON0 Kč1 192 Kč79 Kč2 413 Kč
KOMFORT AKU 8d25dE.ON886 Kč1 490 Kč79 Kč2 478 Kč
KOMFORT AKU 8d26dE.ON886 Kč1 490 Kč79 Kč1 511 Kč
KOMFORT KOMBI 16d35dE.ON1 015 Kč1 339 Kč79 Kč1 182 Kč
KOMFORT PŘÍMOTOP 20d45dE.ON1 222 Kč1 420 Kč79 Kč1 218 Kč
KOMFORT TČ 22d55dE.ON1 077 Kč1 259 Kč79 Kč1 218 Kč
KOMFORT TČ 22d56dE.ON1 077 Kč1 259 Kč79 Kč1 218 Kč
KOMFORT VÍKEND 24d61dE.ON747 Kč1 210 Kč79 Kč3 583 Kč
KOMFORT AKU 8d27dPRE886 Kč1 490 Kč79 Kč2 383 Kč
KOMFORT AKU 8d27dČEZ886 Kč1 490 Kč79 Kč2 512 Kč
KOMFORT AKU 8d27dE.ON886 Kč1 490 Kč79 Kč2 478 Kč
d57dPRE1 191 Kč1 393 Kč79 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 191 Kč1 393 Kč79 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 191 Kč1 393 Kč79 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.