Menu

Ceník elektřiny Pražská plynárenská, a.s. - Sleva 3,6%

Ceníky elektřiny Pražská plynárenská, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Pražská plynárenská, a.s.

Více informací o Pražská plynárenská, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 479 Kč42 Kč2 778 Kč
d02dPRE0 Kč1 479 Kč84 Kč2 335 Kč
d25dPRE1 233 Kč1 650 Kč84 Kč2 383 Kč
d26dPRE1 233 Kč1 650 Kč84 Kč1 602 Kč
d35dPRE1 316 Kč1 710 Kč84 Kč1 167 Kč
d45dPRE1 500 Kč1 676 Kč84 Kč1 192 Kč
d55dPRE1 429 Kč1 656 Kč84 Kč1 192 Kč
d56dPRE1 429 Kč1 656 Kč84 Kč1 192 Kč
d61dPRE1 002 Kč1 571 Kč84 Kč3 258 Kč
d01dE.ON0 Kč1 367 Kč40 Kč2 785 Kč
d02dE.ON0 Kč1 367 Kč79 Kč2 413 Kč
d25dE.ON1 121 Kč1 538 Kč79 Kč2 478 Kč
d26dE.ON1 121 Kč1 538 Kč79 Kč1 511 Kč
d35dE.ON1 204 Kč1 598 Kč79 Kč1 182 Kč
d45dE.ON1 388 Kč1 564 Kč79 Kč1 218 Kč
d55dE.ON1 317 Kč1 544 Kč79 Kč1 218 Kč
d56dE.ON1 317 Kč1 902 Kč79 Kč1 218 Kč
d61dE.ON890 Kč1 459 Kč79 Kč3 583 Kč
d01dČEZ0 Kč1 387 Kč40 Kč2 821 Kč
d02dČEZ0 Kč1 387 Kč79 Kč2 336 Kč
d25dČEZ963 Kč1 777 Kč79 Kč2 512 Kč
d26dČEZ963 Kč1 777 Kč79 Kč1 508 Kč
d35dČEZ1 250 Kč1 840 Kč79 Kč1 214 Kč
d45dČEZ1 390 Kč1 667 Kč79 Kč1 264 Kč
d55dČEZ1 387 Kč1 583 Kč79 Kč1 264 Kč
d56dČEZ1 387 Kč1 583 Kč79 Kč1 264 Kč
d61dČEZ1 210 Kč1 695 Kč79 Kč3 749 Kč
d27dPRE1 233 Kč1 650 Kč84 Kč2 383 Kč
d27dE.ON1 121 Kč1 538 Kč79 Kč2 478 Kč
d27dČEZ963 Kč1 777 Kč79 Kč2 512 Kč
d57dPRE983 Kč1 148 Kč48 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 117 Kč1 168 Kč50 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 141 Kč1 528 Kč48 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.