Menu

Ceník elektřiny Pražská plynárenská, a.s. - Standard

Ceníky elektřiny Pražská plynárenská, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Pražská plynárenská, a.s.

Více informací o Pražská plynárenská, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 076 Kč48 Kč2 778 Kč
d02dPRE0 Kč1 076 Kč48 Kč2 335 Kč
d25dPRE829 Kč1 210 Kč48 Kč2 383 Kč
d26dPRE829 Kč1 210 Kč48 Kč1 602 Kč
d35dPRE949 Kč1 398 Kč48 Kč1 167 Kč
d45dPRE1 077 Kč1 259 Kč48 Kč1 192 Kč
d55dPRE1 024 Kč1 196 Kč48 Kč1 192 Kč
d56dPRE1 024 Kč1 196 Kč48 Kč1 192 Kč
d61dPRE987 Kč1 193 Kč48 Kč3 258 Kč
d01dE.ON0 Kč1 210 Kč48 Kč2 785 Kč
d02dE.ON0 Kč1 210 Kč48 Kč2 413 Kč
d25dE.ON880 Kč1 519 Kč48 Kč2 478 Kč
d26dE.ON880 Kč1 519 Kč48 Kč1 511 Kč
d35dE.ON1 125 Kč1 658 Kč48 Kč1 182 Kč
d45dE.ON1 188 Kč1 592 Kč48 Kč1 218 Kč
d55dE.ON1 188 Kč1 592 Kč48 Kč1 218 Kč
d56dE.ON1 188 Kč1 592 Kč48 Kč1 218 Kč
d61dE.ON1 020 Kč1 604 Kč48 Kč3 583 Kč
d01dČEZ0 Kč1 158 Kč50 Kč2 821 Kč
d02dČEZ0 Kč1 158 Kč50 Kč2 336 Kč
d25dČEZ829 Kč1 456 Kč50 Kč2 512 Kč
d26dČEZ829 Kč1 456 Kč50 Kč1 508 Kč
d35dČEZ1 048 Kč1 518 Kč50 Kč1 214 Kč
d45dČEZ1 162 Kč1 364 Kč50 Kč1 264 Kč
d55dČEZ1 163 Kč1 217 Kč50 Kč1 264 Kč
d56dČEZ1 163 Kč1 217 Kč50 Kč1 264 Kč
d61dČEZ1 060 Kč1 301 Kč50 Kč3 749 Kč
d27dPRE829 Kč1 210 Kč48 Kč2 383 Kč
d27dE.ON880 Kč1 519 Kč48 Kč2 478 Kč
d27dČEZ829 Kč1 456 Kč50 Kč2 512 Kč
d57dPRE1 024 Kč1 196 Kč48 Kč1 170 Kč
d57dČEZ1 163 Kč1 217 Kč50 Kč1 145 Kč
d57dE.ON1 188 Kč1 592 Kč48 Kč1 122 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.