Menu

ST Energy s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 729 Kč

Ceníky elektřiny ST Energy s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč963 Kč22 Kč2 645 Kč
d02dPRE0 Kč963 Kč22 Kč2 246 Kč
d25dPRE729 Kč1 098 Kč22 Kč2 365 Kč
d26dPRE729 Kč1 098 Kč22 Kč1 634 Kč
d27dPRE729 Kč1 098 Kč22 Kč2 365 Kč
d35dPRE849 Kč1 094 Kč22 Kč1 223 Kč
d45dPRE934 Kč1 089 Kč0 Kč1 249 Kč
d55dPRE934 Kč1 069 Kč22 Kč1 249 Kč
d56dPRE934 Kč1 069 Kč22 Kč1 249 Kč
d61dPRE874 Kč1 085 Kč22 Kč3 078 Kč
d01dČEZ0 Kč963 Kč22 Kč2 806 Kč
d02dČEZ0 Kč963 Kč22 Kč2 352 Kč
d25dČEZ729 Kč1 098 Kč22 Kč2 584 Kč
d26dČEZ729 Kč1 098 Kč22 Kč1 586 Kč
d27dČEZ729 Kč1 098 Kč22 Kč2 584 Kč
d35dČEZ849 Kč1 094 Kč22 Kč1 267 Kč
d45dČEZ934 Kč1 089 Kč22 Kč1 318 Kč
d55dČEZ934 Kč1 069 Kč22 Kč1 318 Kč
d56dČEZ934 Kč1 069 Kč22 Kč1 318 Kč
d61dČEZ874 Kč1 085 Kč22 Kč3 495 Kč
d01dEG.D0 Kč963 Kč22 Kč2 870 Kč
d02dEG.D0 Kč963 Kč22 Kč2 511 Kč
d25dEG.D729 Kč1 098 Kč22 Kč2 642 Kč
d26dEG.D729 Kč1 098 Kč22 Kč1 619 Kč
d27dEG.D729 Kč1 098 Kč22 Kč2 642 Kč
d35dEG.D849 Kč1 094 Kč22 Kč1 278 Kč
d45dEG.D934 Kč1 089 Kč22 Kč1 313 Kč
d55dEG.D934 Kč1 069 Kč22 Kč1 313 Kč
d56dEG.D934 Kč1 069 Kč22 Kč1 313 Kč
d61dEG.D874 Kč1 085 Kč22 Kč3 617 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.