Menu

Stabil Energy s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 800 Kč

Ceníky elektřiny Stabil Energy s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 

Standard ( platný od 1.1.2019)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
kkd01dPRE0 Kč1 370 Kč50 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 370 Kč50 Kč2 306 Kč
d25dPRE970 Kč1 740 Kč50 Kč2 440 Kč
d26dPRE970 Kč1 740 Kč50 Kč1 670 Kč
d35dPRE1 210 Kč1 780 Kč50 Kč1 240 Kč
d57dPRE1 031 Kč1 241 Kč50 Kč1 286 Kč
d45dPRE1 350 Kč1 820 Kč50 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 350 Kč1 820 Kč50 Kč1 266 Kč
d61dPRE980 Kč1 600 Kč50 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 370 Kč50 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 370 Kč50 Kč2 452 Kč
d25dČEZ970 Kč1 740 Kč50 Kč2 696 Kč
d26dČEZ970 Kč1 740 Kč50 Kč1 617 Kč
d35dČEZ1 210 Kč1 780 Kč50 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 400 Kč1 620 Kč50 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 350 Kč1 820 Kč50 Kč1 355 Kč
d61dČEZ980 Kč1 600 Kč50 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 370 Kč50 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 370 Kč50 Kč2 547 Kč
d25dE.ON970 Kč1 740 Kč50 Kč2 673 Kč
d26dE.ON970 Kč1 740 Kč50 Kč1 628 Kč
d35dE.ON1 210 Kč1 780 Kč50 Kč1 272 Kč
d57dE.ON1 031 Kč1 241 Kč50 Kč1 248 Kč
d45dE.ON1 350 Kč1 820 Kč50 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 350 Kč1 820 Kč50 Kč1 310 Kč
d61dE.ON980 Kč1 600 Kč50 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč950 Kč50 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč950 Kč50 Kč2 306 Kč
d25dPRE800 Kč1 000 Kč50 Kč2 440 Kč
d26dPRE800 Kč1 000 Kč50 Kč1 670 Kč
d57dPRE860 Kč1 160 Kč50 Kč1 286 Kč
d35dPRE860 Kč1 150 Kč50 Kč1 240 Kč
d45dPRE860 Kč1 150 Kč50 Kč1 266 Kč
d56dPRE860 Kč1 160 Kč50 Kč1 266 Kč
d61dPRE980 Kč1 200 Kč50 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč950 Kč50 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč950 Kč50 Kč2 452 Kč
d25dČEZ800 Kč1 000 Kč50 Kč2 696 Kč
d26dČEZ800 Kč1 000 Kč50 Kč1 617 Kč
d57dČEZ860 Kč1 160 Kč50 Kč1 280 Kč
d35dČEZ860 Kč1 150 Kč50 Kč1 302 Kč
d45dČEZ860 Kč1 150 Kč50 Kč1 355 Kč
d56dČEZ860 Kč1 160 Kč50 Kč1 355 Kč
d61dČEZ980 Kč1 200 Kč50 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 041 Kč50 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 041 Kč50 Kč2 547 Kč
d25dE.ON871 Kč1 171 Kč50 Kč2 673 Kč
d26dE.ON871 Kč1 171 Kč50 Kč1 628 Kč
d57dE.ON1 031 Kč1 231 Kč50 Kč1 248 Kč
d35dE.ON931 Kč1 211 Kč50 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 031 Kč1 231 Kč50 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 031 Kč1 231 Kč50 Kč1 310 Kč
d61dE.ON980 Kč1 206 Kč50 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč950 Kč50 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč950 Kč50 Kč2 306 Kč
d25dPRE800 Kč1 000 Kč50 Kč2 440 Kč
d26dPRE800 Kč1 000 Kč50 Kč1 670 Kč
d57dPRE860 Kč1 160 Kč50 Kč1 286 Kč
d35dPRE860 Kč1 150 Kč50 Kč1 240 Kč
d45dPRE860 Kč1 150 Kč50 Kč1 266 Kč
d56dPRE860 Kč1 160 Kč50 Kč1 266 Kč
d61dPRE980 Kč1 200 Kč50 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč950 Kč50 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč950 Kč50 Kč2 452 Kč
d25dČEZ800 Kč1 000 Kč50 Kč2 696 Kč
d26dČEZ800 Kč1 000 Kč50 Kč1 617 Kč
d57dČEZ860 Kč1 160 Kč50 Kč1 280 Kč
d35dČEZ860 Kč1 150 Kč50 Kč1 302 Kč
d45dČEZ860 Kč1 150 Kč50 Kč1 355 Kč
d56dČEZ860 Kč1 160 Kč50 Kč1 355 Kč
d61dČEZ980 Kč1 200 Kč50 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč950 Kč50 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč950 Kč50 Kč2 547 Kč
d25dE.ON800 Kč1 000 Kč50 Kč2 673 Kč
d26dE.ON800 Kč1 000 Kč50 Kč1 628 Kč
d57dE.ON860 Kč1 160 Kč50 Kč1 248 Kč
d35dE.ON860 Kč1 150 Kč50 Kč1 272 Kč
d45dE.ON860 Kč1 150 Kč50 Kč1 310 Kč
d56dE.ON860 Kč1 160 Kč50 Kč1 310 Kč
d61dE.ON980 Kč1 200 Kč50 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 210 Kč50 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 210 Kč50 Kč2 306 Kč
d25dPRE894 Kč1 510 Kč50 Kč2 440 Kč
d26dPRE894 Kč1 510 Kč50 Kč1 670 Kč
d57dPRE1 260 Kč1 310 Kč50 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 200 Kč1 615 Kč50 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 260 Kč1 445 Kč50 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 260 Kč1 310 Kč50 Kč1 266 Kč
d61dPRE980 Kč1 200 Kč50 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 210 Kč50 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 210 Kč50 Kč2 452 Kč
d25dČEZ894 Kč1 510 Kč50 Kč2 696 Kč
d26dČEZ894 Kč1 510 Kč50 Kč1 617 Kč
d57dČEZ1 260 Kč1 310 Kč50 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 200 Kč1 615 Kč50 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 260 Kč1 445 Kč50 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 260 Kč1 310 Kč50 Kč1 355 Kč
d61dČEZ980 Kč1 200 Kč50 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 210 Kč50 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 210 Kč50 Kč2 547 Kč
d25dE.ON894 Kč1 510 Kč50 Kč2 673 Kč
d26dE.ON894 Kč1 510 Kč50 Kč1 628 Kč
d57dE.ON1 260 Kč1 310 Kč50 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 200 Kč1 615 Kč50 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 260 Kč1 445 Kč50 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 260 Kč1 310 Kč50 Kč1 310 Kč
d61dE.ON980 Kč1 200 Kč50 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 999 Kč149 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 999 Kč149 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 670 Kč
d57dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 999 Kč1 999 Kč149 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 999 Kč149 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 999 Kč149 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 617 Kč
d57dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 999 Kč1 999 Kč149 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 999 Kč149 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 999 Kč149 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 628 Kč
d57dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 999 Kč1 999 Kč149 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

České Aukce (platný od 1.1.2019)

Cena elektřiny pro domácnost    Cena elektřiny pro podnikatele
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 844 Kč149 Kč2 723 Kč
d02dPRE0 Kč1 844 Kč149 Kč2 306 Kč
d25dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč2 440 Kč
d26dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 670 Kč
d57dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 286 Kč
d35dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 266 Kč
d56dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 844 Kč1 844 Kč149 Kč3 173 Kč
d01dČEZ0 Kč1 844 Kč149 Kč2 949 Kč
d02dČEZ0 Kč1 844 Kč149 Kč2 452 Kč
d25dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč2 696 Kč
d26dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 617 Kč
d57dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 280 Kč
d35dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 302 Kč
d45dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 355 Kč
d56dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 844 Kč1 844 Kč149 Kč3 890 Kč
d01dE.ON0 Kč1 844 Kč149 Kč2 930 Kč
d02dE.ON0 Kč1 844 Kč149 Kč2 547 Kč
d25dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč2 673 Kč
d26dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 628 Kč
d57dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 248 Kč
d35dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 272 Kč
d45dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 310 Kč
d56dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 844 Kč1 844 Kč149 Kč3 682 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.