Menu

X Energie, s.r.o. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 782 Kč

Ceníky elektřiny X Energie, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
DOM 24d01dPRE0 Kč1 690 Kč79 Kč2 723 Kč
DOM 24d02dPRE0 Kč1 690 Kč79 Kč2 306 Kč
DOM AKU 8d25dPRE1 488 Kč1 790 Kč79 Kč2 440 Kč
DOM AKU 8d26dPRE1 329 Kč1 598 Kč79 Kč1 670 Kč
DOM AKU 16d35dPRE1 668 Kč1 991 Kč79 Kč1 240 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d45dPRE1 727 Kč1 812 Kč79 Kč1 266 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d46dPRE1 727 Kč1 812 Kč79 Kč1 266 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d55dPRE1 727 Kč1 727 Kč79 Kč1 266 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d56dPRE1 727 Kč1 727 Kč79 Kč1 266 Kč
d61dPRE1 632 Kč1 789 Kč79 Kč3 173 Kč
DOM 24d01dČEZ0 Kč1 690 Kč79 Kč2 949 Kč
DOM 24d02dČEZ0 Kč1 690 Kč79 Kč2 452 Kč
DOM AKU 8d25dČEZ1 488 Kč1 790 Kč79 Kč2 696 Kč
DOM AKU 8d26dČEZ1 329 Kč1 598 Kč79 Kč1 617 Kč
DOM AKU 16d35dČEZ1 668 Kč1 991 Kč79 Kč1 302 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d45dČEZ1 727 Kč1 812 Kč79 Kč1 355 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d46dČEZ1 727 Kč1 812 Kč79 Kč1 355 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d55dČEZ1 727 Kč1 727 Kč79 Kč1 355 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d56dČEZ1 727 Kč1 727 Kč79 Kč1 355 Kč
d61dČEZ1 632 Kč1 789 Kč79 Kč3 890 Kč
DOM 24d01dE.ON0 Kč1 690 Kč79 Kč2 930 Kč
DOM 24d02dE.ON0 Kč1 690 Kč79 Kč2 547 Kč
DOM AKU 8d25dE.ON1 488 Kč1 790 Kč79 Kč2 673 Kč
DOM AKU 8d26dE.ON1 329 Kč1 598 Kč65 Kč1 628 Kč
DOM AKU 16d35dE.ON1 668 Kč1 991 Kč79 Kč1 272 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d45dE.ON1 727 Kč1 812 Kč65 Kč1 310 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d46dE.ON1 727 Kč1 812 Kč65 Kč1 310 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d55dE.ON1 727 Kč1 727 Kč65 Kč1 310 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d56dE.ON1 727 Kč1 727 Kč65 Kč1 310 Kč
d61dE.ON1 632 Kč1 789 Kč65 Kč3 682 Kč
DOM AKU 8d27dPRE1 488 Kč1 790 Kč79 Kč2 440 Kč
DOM AKU 8d27dČEZ1 488 Kč1 790 Kč79 Kč2 696 Kč
DOM AKU 8d27dE.ON1 488 Kč1 790 Kč79 Kč2 673 Kč
d57dPRE1 727 Kč1 727 Kč79 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 727 Kč1 727 Kč79 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 727 Kč1 727 Kč65 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
DOM 24d01dPRE0 Kč1 091 Kč79 Kč2 723 Kč
DOM 24d02dPRE0 Kč1 091 Kč79 Kč2 306 Kč
DOM AKU 8d25dPRE814 Kč1 389 Kč79 Kč2 440 Kč
DOM AKU 8d26dPRE814 Kč1 389 Kč79 Kč1 670 Kč
DOM AKU 16d35dPRE938 Kč1 250 Kč79 Kč1 240 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d45dPRE1 150 Kč1 342 Kč79 Kč1 266 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d55dPRE1 018 Kč1 195 Kč79 Kč1 266 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d56dPRE1 018 Kč1 195 Kč79 Kč1 266 Kč
DOM 24d01dČEZ0 Kč1 079 Kč60 Kč2 949 Kč
DOM 24d02dČEZ0 Kč1 079 Kč60 Kč2 452 Kč
DOM AKU 8d25dČEZ782 Kč1 361 Kč60 Kč2 696 Kč
DOM AKU 8d26dČEZ782 Kč1 361 Kč60 Kč1 617 Kč
DOM AKU 16d35dČEZ1 017 Kč1 465 Kč60 Kč1 302 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d45dČEZ1 125 Kč1 300 Kč60 Kč1 355 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d55dČEZ1 132 Kč1 179 Kč60 Kč1 355 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d56dČEZ1 132 Kč1 179 Kč60 Kč1 355 Kč
DOM 24d01dE.ON0 Kč1 153 Kč50 Kč2 930 Kč
DOM 24d02dE.ON0 Kč1 153 Kč50 Kč2 547 Kč
DOM AKU 8d25dE.ON819 Kč1 475 Kč50 Kč2 673 Kč
DOM AKU 8d26dE.ON819 Kč1 475 Kč50 Kč1 628 Kč
DOM AKU 16d35dE.ON1 075 Kč1 627 Kč50 Kč1 272 Kč
DOM PŘÍMOTOP 20d45dE.ON1 147 Kč1 557 Kč50 Kč1 310 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d55dE.ON1 145 Kč1 555 Kč50 Kč1 310 Kč
DOM TEPELNÉ ČERPADLO 22d56dE.ON1 145 Kč1 555 Kč50 Kč1 310 Kč
d57dPRE1 018 Kč1 195 Kč79 Kč1 286 Kč
d57dČEZ1 132 Kč1 179 Kč60 Kč1 280 Kč
d57dE.ON1 145 Kč1 555 Kč50 Kč1 248 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.