Distribuční sazba pro podnikatelský odběr

     

Jednotarifové- (pro běžné elektrospotřebiče, jednotka elektřiny je po celý den stejně drahá)
C01d – malá spotřeba
C02d – střední spotřeba
C03d – velká spotřeba

Dvoutarifové (pro náročnější spotřebiče, část dne odebíráte levnější elektřinu v nízkém tarifu – NT)
C25d – pro akumulační vytápění nebo ohřev vody s nižší spotřebou, 8 hodin NT
C26d – pro akumulační vytápění nebo ohřev vody s vyšší spotřebou, 8 hodin NT
C35d – pro akumulační nebo smíšené vytápění, 16 hodin NT
C45d – pro přímotopy, 20 hodin NT
C55d – pro tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31. 3. 2005, 22 hodin NT
C56d – pro tepelné čerpadlo uvedené do provozu od 1. 4. 2005, 22 hodin NT

Speciální sazby
C60d – pro nepravidelný malý odběr elektřiny, který by byl jenom obtížně měřitelný (například poplachové sirény); paušální poplatek za instalovaný příkon nebo odběrné místo
C61d – pro konstantní odběr, který by byl jenom obtížně měřitelný (například internetové připojení po distribuční síti); paušální poplatek za instalovaný příkon
C62d – pro osvětlování veřejných prostranství; sazba je jednotarifová

Srovnejte-ceny-elektřiny

Zpět na distribuční sazba