Energetický Regulační Úřad (ERU)

  Předchozí pojem: Elektroměr
 
 
Energetický regulační úřad (zkráceně ERÚ) je státní institucí, jejímiž hlavními úkoly jsou ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetice nebo vydávání licencí, jež umožňují podnikání v energetice. Úřad dále reguluje ceny elektřiny, řeší a rozhoduje spory nebo dává podněty ke kontrolám.
 

 elektřina  Srovnejte ceny elektřiny   

Zpět na rejstřík
 
  Další pojem: Frekvence placení záloh