OTE

  Předchozí pojem: Odběrné místo / místo spotřeby
 
 
Operátor trhu s elektřinou je státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je především organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou.
 

 elektřina  Srovnejte ceny elektřiny   

Zpět na rejstřík
 
  Další pojem: Plánovaná roční spotřeba