Ceník elektřiny BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. - Garance

Ceníky elektřiny BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

Více informací o BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
Home Standard 24 d01d PRE 0 Kč 1 090 Kč 79 Kč 2 657 Kč
Home Standard 24 d02d PRE 0 Kč 1 090 Kč 79 Kč 2 241 Kč
Home Aku 8 d25d PRE 833 Kč 1 425 Kč 79 Kč 2 284 Kč
Home Aku 8 d26d PRE 833 Kč 1 425 Kč 79 Kč 1 546 Kč
Home Aku 16 d35d PRE 958 Kč 1 282 Kč 79 Kč 1 134 Kč
Home Přímotop 20 d45d PRE 1 191 Kč 1 390 Kč 79 Kč 1 159 Kč
Home Tepelné čerpadlo 22 d55d PRE 1 047 Kč 1 229 Kč 79 Kč 1 166 Kč
Home Tepelné čerpadlo 22 d56d PRE 1 047 Kč 1 229 Kč 79 Kč 1 159 Kč
d61d PRE 690 Kč 1 153 Kč 79 Kč 3 109 Kč
Home Standard 24 d01d ČEZ 0 Kč 1 098 Kč 60 Kč 2 697 Kč
Home Standard 24 d02d ČEZ 0 Kč 1 098 Kč 60 Kč 2 240 Kč
Home Aku 8 d25d ČEZ 845 Kč 1 469 Kč 60 Kč 2 403 Kč
Home Aku 8 d26d ČEZ 845 Kč 1 469 Kč 60 Kč 1 454 Kč
Home Aku 16 d35d ČEZ 1 090 Kč 1 573 Kč 60 Kč 1 177 Kč
Home Přímotop 20 d45d ČEZ 1 215 Kč 1 404 Kč 60 Kč 1 224 Kč
Home Tepelné čerpadlo 22 d55d ČEZ 1 218 Kč 1 269 Kč 60 Kč 1 058 Kč
Home Tepelné čerpadlo 22 d56d ČEZ 1 218 Kč 1 269 Kč 60 Kč 1 224 Kč
d61d ČEZ 1 064 Kč 1 297 Kč 60 Kč 3 573 Kč
Home Standard 24 d01d E.ON 0 Kč 1 166 Kč 55 Kč 2 676 Kč
Home Standard 24 d02d E.ON 0 Kč 1 166 Kč 55 Kč 2 327 Kč
Home Aku 8 d25d E.ON 880 Kč 1 576 Kč 55 Kč 2 386 Kč
Home Aku 8 d26d E.ON 880 Kč 1 576 Kč 55 Kč 1 466 Kč
Home Aku 16 d35d E.ON 1 151 Kč 1 737 Kč 55 Kč 1 152 Kč
Home Přímotop 20 d45d E.ON 1 225 Kč 1 660 Kč 55 Kč 1 187 Kč
Home Tepelné čerpadlo 22 d55d E.ON 1 227 Kč 1 661 Kč 55 Kč 1 106 Kč
Home Tepelné čerpadlo 22 d56d E.ON 1 227 Kč 1 661 Kč 55 Kč 1 187 Kč
d61d E.ON 1 032 Kč 1 667 Kč 55 Kč 3 436 Kč
d57d PRE 1 047 Kč 1 229 Kč 79 Kč 1 166 Kč
d57d ČEZ 1 218 Kč 1 269 Kč 60 Kč 1 125 Kč
d57d E.ON 1 227 Kč 1 661 Kč 55 Kč 1 106 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.