Ceník elektřiny E.ON Energie, a.s. - Elektřina Trend

Ceníky elektřiny E.ON Energie, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

E.ON Energie, a.s.

Více informací o E.ON Energie, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
E.ON Elektřina Trend d01d PRE 0 Kč 1 260 Kč 58 Kč 2 657 Kč
E.ON Elektřina Trend d02d PRE 0 Kč 1 260 Kč 58 Kč 2 241 Kč
E.ON Elektřina Trend d25d PRE 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 2 284 Kč
E.ON Elektřina Trend d26d PRE 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 1 546 Kč
E.ON Elektřina Trend d35d PRE 1 195 Kč 1 760 Kč 58 Kč 1 134 Kč
E.ON Elektřina Trend d45d PRE 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 159 Kč
E.ON Elektřina Trend d55d PRE 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 166 Kč
E.ON Elektřina Trend d56d PRE 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 159 Kč
E.ON Elektřina Trend d61d PRE 1 081 Kč 1 693 Kč 58 Kč 3 109 Kč
E.ON Elektřina Trend d01d ČEZ 0 Kč 1 260 Kč 58 Kč 2 697 Kč
E.ON Elektřina Trend d02d ČEZ 0 Kč 1 260 Kč 58 Kč 2 240 Kč
E.ON Elektřina Trend d25d ČEZ 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 2 403 Kč
E.ON Elektřina Trend d26d ČEZ 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 1 454 Kč
E.ON Elektřina Trend d35d ČEZ 1 195 Kč 1 760 Kč 58 Kč 1 177 Kč
E.ON Elektřina Trend d45d ČEZ 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 224 Kč
E.ON Elektřina Trend d55d ČEZ 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 058 Kč
E.ON Elektřina Trend d56d ČEZ 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 224 Kč
E.ON Elektřina Trend d61d ČEZ 1 081 Kč 1 693 Kč 58 Kč 3 573 Kč
E.ON Elektřina Trend d01d E.ON 0 Kč 1 260 Kč 58 Kč 2 676 Kč
E.ON Elektřina Trend d02d E.ON 0 Kč 1 260 Kč 58 Kč 2 327 Kč
E.ON Elektřina Trend d25d E.ON 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 2 386 Kč
E.ON Elektřina Trend d26d E.ON 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 1 466 Kč
E.ON Elektřina Trend d35d E.ON 1 195 Kč 1 760 Kč 58 Kč 1 152 Kč
E.ON Elektřina Trend d45d E.ON 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 187 Kč
E.ON Elektřina Trend d55d E.ON 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 106 Kč
E.ON Elektřina Trend d56d E.ON 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 187 Kč
E.ON Elektřina Trend d61d E.ON 1 081 Kč 1 693 Kč 58 Kč 3 436 Kč
E.ON Elektřina Trend d27d PRE 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 2 284 Kč
E.ON Elektřina Trend d27d ČEZ 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 2 403 Kč
E.ON Elektřina Trend d27d E.ON 930 Kč 1 605 Kč 58 Kč 2 386 Kč
d57d PRE 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 166 Kč
d57d ČEZ 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 125 Kč
d57d E.ON 1 254 Kč 1 648 Kč 58 Kč 1 106 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.