Ceník elektřiny RWE Energie, s.r.o. - Stabil 2014+

Ceníky elektřiny RWE Energie, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

RWE Energie, s.r.o.

Více informací o RWE Energie, s.r.o.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
STANDARD d01d PRE 0 Kč 1 479 Kč 42 Kč 2 611 Kč
STANDARD d02d PRE 0 Kč 1 479 Kč 84 Kč 2 206 Kč
AKU 8 d25d PRE 1 233 Kč 1 650 Kč 84 Kč 2 248 Kč
AKU 8 d26d PRE 1 233 Kč 1 650 Kč 84 Kč 1 528 Kč
AKU 16 d35d PRE 1 316 Kč 1 710 Kč 84 Kč 1 126 Kč
PŘÍMOTOP d45d PRE 1 500 Kč 1 676 Kč 84 Kč 1 150 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d55d PRE 1 429 Kč 1 656 Kč 84 Kč 1 150 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d56d PRE 1 429 Kč 1 656 Kč 84 Kč 1 150 Kč
VÍKEND d61d PRE 1 002 Kč 1 571 Kč 84 Kč 3 054 Kč
STANDARD d01d E.ON 0 Kč 1 367 Kč 40 Kč 2 515 Kč
STANDARD d02d E.ON 0 Kč 1 367 Kč 79 Kč 2 196 Kč
AKU 8 d25d E.ON 1 121 Kč 1 538 Kč 79 Kč 2 253 Kč
AKU 8 d26d E.ON 1 121 Kč 1 538 Kč 79 Kč 1 406 Kč
AKU 16 d35d E.ON 1 204 Kč 1 598 Kč 79 Kč 1 114 Kč
PŘÍMOTOP d45d E.ON 1 388 Kč 1 564 Kč 79 Kč 1 149 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d55d E.ON 1 317 Kč 1 544 Kč 79 Kč 1 149 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d56d E.ON 1 317 Kč 1 902 Kč 79 Kč 1 149 Kč
VÍKEND d61d E.ON 890 Kč 1 459 Kč 79 Kč 3 224 Kč
STANDARD d01d ČEZ 0 Kč 1 387 Kč 40 Kč 2 731 Kč
STANDARD d02d ČEZ 0 Kč 1 387 Kč 79 Kč 2 270 Kč
AKU 8 d25d ČEZ 963 Kč 1 777 Kč 79 Kč 2 431 Kč
AKU 8 d26d ČEZ 963 Kč 1 777 Kč 79 Kč 1 470 Kč
AKU 16 d35d ČEZ 1 250 Kč 1 840 Kč 79 Kč 1 189 Kč
PŘÍMOTOP d45d ČEZ 1 390 Kč 1 667 Kč 79 Kč 1 236 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d55d ČEZ 1 387 Kč 1 583 Kč 79 Kč 1 236 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d56d ČEZ 1 387 Kč 1 583 Kč 79 Kč 1 236 Kč
VÍKEND d61d ČEZ 1 210 Kč 1 695 Kč 79 Kč 3 617 Kč
AKU 8 d27d PRE 1 233 Kč 1 650 Kč 84 Kč 2 248 Kč
AKU 8 d27d E.ON 1 121 Kč 1 538 Kč 79 Kč 2 253 Kč
AKU 8 d27d ČEZ 963 Kč 1 777 Kč 79 Kč 2 431 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.