Ceník elektřiny innogy ČR a.s. - Stabil 2015+

 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
STANDARD d01d PRE 0 Kč 1 357 Kč 79 Kč 2 657 Kč
STANDARD d02d PRE 0 Kč 1 357 Kč 79 Kč 2 241 Kč
AKU 8 d25d PRE 1 111 Kč 1 528 Kč 79 Kč 2 284 Kč
AKU 8 d26d PRE 1 111 Kč 1 528 Kč 79 Kč 1 546 Kč
AKU 16 d35d PRE 1 194 Kč 1 588 Kč 79 Kč 1 134 Kč
PŘÍMOTOP d45d PRE 1 378 Kč 1 554 Kč 79 Kč 1 159 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d55d PRE 1 307 Kč 1 534 Kč 79 Kč 1 166 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d56d PRE 1 307 Kč 1 534 Kč 79 Kč 1 159 Kč
VÍKEND d61d PRE 880 Kč 1 449 Kč 79 Kč 3 109 Kč
STANDARD d01d E.ON 0 Kč 1 420 Kč 40 Kč 2 676 Kč
STANDARD d01d E.ON 0 Kč 1 420 Kč 79 Kč 2 676 Kč
STANDARD d02d E.ON 0 Kč 1 420 Kč 79 Kč 2 327 Kč
AKU 8 d25d E.ON 1 027 Kč 1 804 Kč 79 Kč 2 386 Kč
AKU 8 d26d E.ON 1 027 Kč 1 804 Kč 79 Kč 1 466 Kč
AKU 16 d35d E.ON 1 324 Kč 1 973 Kč 79 Kč 1 152 Kč
PŘÍMOTOP d45d E.ON 1 402 Kč 1 892 Kč 79 Kč 1 187 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d55d E.ON 1 402 Kč 1 892 Kč 79 Kč 1 106 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d56d E.ON 1 402 Kč 1 892 Kč 79 Kč 1 187 Kč
VÍKEND d61d E.ON 1 198 Kč 1 905 Kč 79 Kč 3 436 Kč
STANDARD d01d ČEZ 0 Kč 1 377 Kč 79 Kč 2 697 Kč
STANDARD d02d ČEZ 0 Kč 1 377 Kč 79 Kč 2 240 Kč
AKU 8 d25d ČEZ 953 Kč 1 767 Kč 79 Kč 2 403 Kč
AKU 8 d26d ČEZ 953 Kč 1 767 Kč 79 Kč 1 454 Kč
AKU 16 d35d ČEZ 1 240 Kč 1 830 Kč 79 Kč 1 177 Kč
PŘÍMOTOP d45d ČEZ 1 380 Kč 1 657 Kč 79 Kč 1 224 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d55d ČEZ 1 377 Kč 1 573 Kč 79 Kč 1 058 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO d56d ČEZ 1 377 Kč 1 573 Kč 79 Kč 1 224 Kč
VÍKEND d61d ČEZ 1 200 Kč 1 685 Kč 79 Kč 3 573 Kč
AKU 8 d27d PRE 1 111 Kč 1 528 Kč 79 Kč 2 284 Kč
AKU 8 d27d E.ON 1 027 Kč 1 804 Kč 79 Kč 2 386 Kč
AKU 8 d27d ČEZ 953 Kč 1 767 Kč 79 Kč 2 403 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.