Ceník plynu ČEZ Prodej, s. r. o. - Comfort A

Ceníky plynu ČEZ Prodej, s. r. o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ČEZ Prodej, s. r. o.

Více informací o ČEZ Prodej, s. r. o.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 1 072 Kč 3 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 830 Kč 18 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 801 Kč 95 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 802 Kč 94 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 802 Kč 94 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 803 Kč 91 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 803 Kč 91 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 803 Kč 91 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 803 Kč 91 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 805 Kč 85 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 805 Kč 85 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 805 Kč 85 Kč 456 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 798 Kč 137 Kč 228 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 798 Kč 137 Kč 228 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 907 Kč 44 Kč 463 Kč
Ohřívam vodu PP 1.89 7.56 867 Kč 53 Kč 324 Kč
Topím PP 7.56 15.00 785 Kč 99 Kč 314 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 785 Kč 99 Kč 317 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 787 Kč 99 Kč 317 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 787 Kč 94 Kč 359 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 787 Kč 104 Kč 359 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 787 Kč 104 Kč 359 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 787 Kč 104 Kč 359 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 788 Kč 102 Kč 384 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 788 Kč 102 Kč 384 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 788 Kč 102 Kč 384 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 759 Kč 89 Kč 219 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 759 Kč 89 Kč 219 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 907 Kč 20 Kč 597 Kč
Ohřívam vodu E.ON 1.89 7.56 758 Kč 45 Kč 460 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 734 Kč 129 Kč 445 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 735 Kč 128 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 735 Kč 128 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 736 Kč 125 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 736 Kč 244 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 736 Kč 244 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 736 Kč 244 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 738 Kč 239 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 738 Kč 239 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 738 Kč 239 Kč 559 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 731 Kč 82 Kč 331 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 724 Kč 82 Kč 331 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.