Ceník plynu CORASTA, s.r.o. - ORION 2014

Ceníky plynu CORASTA, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

CORASTA, s.r.o.

Více informací o CORASTA, s.r.o.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 1 154 Kč 10 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 896 Kč 43 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 871 Kč 98 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 871 Kč 98 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 871 Kč 98 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 867 Kč 98 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 867 Kč 98 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 852 Kč 98 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 852 Kč 98 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 852 Kč 98 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 852 Kč 98 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 852 Kč 98 Kč 456 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 807 Kč 75 Kč 228 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 807 Kč 75 Kč 228 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.