Ceník plynu E.ON Energie, a.s. - Jistota

Ceníky plynu E.ON Energie, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

E.ON Energie, a.s.

Více informací o E.ON Energie, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 948 Kč 33 Kč 511 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 783 Kč 53 Kč 341 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 755 Kč 142 Kč 332 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 755 Kč 142 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 755 Kč 142 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 755 Kč 142 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 755 Kč 268 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 755 Kč 268 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 755 Kč 268 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 755 Kč 268 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 755 Kč 268 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 755 Kč 268 Kč 455 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 752 Kč 87 Kč 234 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 739 Kč 87 Kč 234 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 854 Kč 142 Kč 312 Kč
Vařím RWE 0.00 1.89 948 Kč 33 Kč 511 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 783 Kč 53 Kč 341 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 755 Kč 142 Kč 332 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 755 Kč 142 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 755 Kč 142 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 755 Kč 142 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 755 Kč 268 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 755 Kč 268 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 755 Kč 268 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 755 Kč 268 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 755 Kč 268 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 755 Kč 268 Kč 455 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 752 Kč 87 Kč 234 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 739 Kč 87 Kč 234 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 854 Kč 142 Kč 312 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.