Ceník plynu ELIMON, a.s. - ePRODUKT FIX

Ceníky plynu ELIMON, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ELIMON, a.s.

Více informací o ELIMON, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 889 Kč 19 Kč 523 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 819 Kč 25 Kč 346 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 809 Kč 99 Kč 338 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 809 Kč 79 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 809 Kč 79 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 809 Kč 79 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 809 Kč 79 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 809 Kč 79 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 809 Kč 79 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 809 Kč 79 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 809 Kč 79 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 809 Kč 79 Kč 459 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 780 Kč 82 Kč 230 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 780 Kč 82 Kč 230 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 933 Kč 19 Kč 466 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 883 Kč 25 Kč 326 Kč
Topím PP 7.56 15.00 787 Kč 104 Kč 317 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 787 Kč 107 Kč 319 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 787 Kč 107 Kč 319 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 787 Kč 107 Kč 361 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 787 Kč 107 Kč 361 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 787 Kč 107 Kč 361 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 787 Kč 107 Kč 361 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 787 Kč 107 Kč 386 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 787 Kč 107 Kč 386 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 787 Kč 107 Kč 386 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 794 Kč 83 Kč 222 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 794 Kč 83 Kč 222 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 906 Kč 19 Kč 600 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 857 Kč 25 Kč 463 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 769 Kč 104 Kč 448 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 769 Kč 107 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 769 Kč 107 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 769 Kč 107 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 769 Kč 107 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 769 Kč 107 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 769 Kč 107 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 769 Kč 107 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 769 Kč 107 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 769 Kč 107 Kč 562 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 759 Kč 83 Kč 333 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 759 Kč 83 Kč 333 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.