Ceník plynu Lumen Energy, a.s. - FIX 2015

Ceníky plynu Lumen Energy, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Lumen Energy, a.s.

Více informací o Lumen Energy, a.s.
 
 

Tento produkt již není dostupný

Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 983 Kč 25 Kč 523 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 851 Kč 50 Kč 346 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 824 Kč 100 Kč 338 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 824 Kč 100 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 824 Kč 100 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 824 Kč 100 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 824 Kč 120 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 824 Kč 120 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 824 Kč 120 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 824 Kč 120 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 824 Kč 120 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 824 Kč 120 Kč 459 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 789 Kč 56 Kč 230 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 782 Kč 45 Kč 230 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 983 Kč 25 Kč 466 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 851 Kč 50 Kč 326 Kč
Topím PP 7.56 15.00 824 Kč 100 Kč 317 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 824 Kč 100 Kč 319 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 824 Kč 100 Kč 319 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 824 Kč 100 Kč 361 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 824 Kč 120 Kč 361 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 824 Kč 120 Kč 361 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 824 Kč 120 Kč 361 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 824 Kč 120 Kč 386 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 824 Kč 120 Kč 386 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 824 Kč 120 Kč 386 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 789 Kč 56 Kč 222 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 782 Kč 45 Kč 222 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 983 Kč 25 Kč 600 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 851 Kč 50 Kč 463 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 830 Kč 100 Kč 448 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 824 Kč 100 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 824 Kč 100 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 824 Kč 100 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 824 Kč 120 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 824 Kč 120 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 824 Kč 120 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 824 Kč 120 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 824 Kč 120 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 824 Kč 120 Kč 562 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 789 Kč 56 Kč 333 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 782 Kč 45 Kč 333 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.