Ceník plynu innogy ČR a.s. - Extra+

Ceníky plynu innogy ČR a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

innogy ČR a.s.

Více informací o innogy ČR a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 746 Kč 33 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 689 Kč 53 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 689 Kč 142 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 689 Kč 142 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 689 Kč 142 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 689 Kč 142 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 689 Kč 268 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 689 Kč 268 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 689 Kč 268 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 689 Kč 268 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 689 Kč 268 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 689 Kč 268 Kč 456 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 655 Kč 448 Kč 228 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 655 Kč 448 Kč 228 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.