Ceník plynu innogy ČR a.s. - Profit

Ceníky plynu innogy ČR a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

innogy ČR a.s.

Více informací o innogy ČR a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím PP 0.00 1.89 1 232 Kč 50 Kč 466 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 1 026 Kč 60 Kč 326 Kč
Topím PP 7.56 15.00 763 Kč 120 Kč 317 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 763 Kč 120 Kč 319 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 763 Kč 120 Kč 319 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 763 Kč 120 Kč 361 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 773 Kč 132 Kč 361 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 773 Kč 132 Kč 361 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 773 Kč 132 Kč 361 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 773 Kč 132 Kč 386 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 773 Kč 132 Kč 386 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 773 Kč 132 Kč 386 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 740 Kč 110 Kč 222 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 740 Kč 110 Kč 222 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 974 Kč 37 Kč 600 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 786 Kč 53 Kč 463 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 758 Kč 142 Kč 448 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 758 Kč 142 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 758 Kč 142 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 758 Kč 142 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 758 Kč 268 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 758 Kč 268 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 758 Kč 268 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 758 Kč 268 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 758 Kč 268 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 758 Kč 268 Kč 562 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 750 Kč 94 Kč 333 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 750 Kč 94 Kč 333 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.