Ceník plynu innogy ČR a.s. - Profit

Ceníky plynu innogy ČR a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

innogy ČR a.s.

Více informací o innogy ČR a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím PP 0.00 1.89 825 Kč 50 Kč 463 Kč
Ohřívam vodu PP 1.89 7.56 782 Kč 60 Kč 324 Kč
Topím PP 7.56 15.00 708 Kč 121 Kč 314 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 708 Kč 121 Kč 317 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 708 Kč 121 Kč 317 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 708 Kč 121 Kč 359 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 708 Kč 132 Kč 359 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 708 Kč 132 Kč 359 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 708 Kč 132 Kč 359 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 708 Kč 132 Kč 384 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 708 Kč 132 Kč 384 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 708 Kč 132 Kč 384 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 681 Kč 110 Kč 219 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 681 Kč 110 Kč 219 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 918 Kč 37 Kč 597 Kč
Ohřívam vodu E.ON 1.89 7.56 762 Kč 53 Kč 460 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 735 Kč 156 Kč 445 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 735 Kč 156 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 735 Kč 156 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 735 Kč 156 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 735 Kč 295 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 735 Kč 295 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 735 Kč 295 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 735 Kč 295 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 735 Kč 295 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 735 Kč 295 Kč 559 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 727 Kč 104 Kč 331 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 727 Kč 104 Kč 331 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.