Ceník plynu ST Energy s.r.o. - Standard

Ceníky plynu ST Energy s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ST Energy s.r.o.

Více informací o ST Energy s.r.o.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 897 Kč 34 Kč 511 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 817 Kč 49 Kč 341 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 797 Kč 84 Kč 332 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 797 Kč 84 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 787 Kč 84 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 787 Kč 84 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 777 Kč 84 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 777 Kč 84 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 767 Kč 84 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 767 Kč 84 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 757 Kč 84 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 757 Kč 84 Kč 455 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 747 Kč 40 Kč 234 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 747 Kč 40 Kč 234 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 897 Kč 34 Kč 459 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 817 Kč 49 Kč 317 Kč
Topím PP 7.56 15.00 797 Kč 84 Kč 309 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 797 Kč 84 Kč 312 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 787 Kč 84 Kč 312 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 787 Kč 84 Kč 354 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 777 Kč 84 Kč 354 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 777 Kč 84 Kč 354 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 767 Kč 84 Kč 354 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 767 Kč 84 Kč 379 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 757 Kč 84 Kč 379 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 757 Kč 84 Kč 379 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 747 Kč 40 Kč 232 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 747 Kč 40 Kč 232 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 897 Kč 34 Kč 599 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 817 Kč 49 Kč 451 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 797 Kč 84 Kč 436 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 797 Kč 84 Kč 440 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 787 Kč 84 Kč 440 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 787 Kč 84 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 777 Kč 84 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 777 Kč 84 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 767 Kč 84 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 767 Kč 84 Kč 549 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 757 Kč 84 Kč 549 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 757 Kč 84 Kč 549 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 747 Kč 40 Kč 339 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 747 Kč 40 Kč 339 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.