Ceník plynu ARMEX ENERGY, a.s. - Standard

Ceníky plynu ARMEX ENERGY, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ARMEX ENERGY, a.s.

Více informací o ARMEX ENERGY, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 1 230 Kč 10 Kč 511 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 924 Kč 30 Kč 341 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 891 Kč 99 Kč 332 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 891 Kč 99 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 891 Kč 99 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 891 Kč 99 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 891 Kč 99 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 891 Kč 99 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 891 Kč 99 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 891 Kč 99 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 891 Kč 99 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 891 Kč 99 Kč 455 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 861 Kč 89 Kč 234 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 861 Kč 89 Kč 234 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 1 230 Kč 10 Kč 459 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 924 Kč 30 Kč 317 Kč
Topím PP 7.56 15.00 891 Kč 99 Kč 309 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 891 Kč 99 Kč 312 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 891 Kč 99 Kč 312 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 891 Kč 99 Kč 354 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 891 Kč 99 Kč 354 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 891 Kč 99 Kč 354 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 891 Kč 99 Kč 354 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 891 Kč 99 Kč 379 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 891 Kč 99 Kč 379 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 891 Kč 99 Kč 379 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 861 Kč 81 Kč 232 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 861 Kč 81 Kč 232 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 1 230 Kč 10 Kč 599 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 924 Kč 30 Kč 451 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 891 Kč 99 Kč 436 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 891 Kč 99 Kč 440 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 891 Kč 99 Kč 440 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 891 Kč 99 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 891 Kč 99 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 891 Kč 99 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 891 Kč 99 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 891 Kč 99 Kč 549 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 891 Kč 99 Kč 549 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 891 Kč 99 Kč 549 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 861 Kč 94 Kč 339 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 861 Kč 94 Kč 339 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.