Ceník plynu innogy ČR a.s. - eStart

Ceníky plynu innogy ČR a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

innogy ČR a.s.

Více informací o innogy ČR a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 902 Kč 25 Kč 523 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 754 Kč 53 Kč 346 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 717 Kč 142 Kč 338 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 717 Kč 142 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 717 Kč 142 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 717 Kč 142 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 717 Kč 268 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 717 Kč 268 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 717 Kč 268 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 717 Kč 268 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 717 Kč 268 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 717 Kč 268 Kč 459 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 712 Kč 94 Kč 230 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 712 Kč 94 Kč 230 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 902 Kč 25 Kč 466 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 754 Kč 53 Kč 326 Kč
Topím PP 7.56 15.00 717 Kč 142 Kč 317 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 717 Kč 142 Kč 319 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 717 Kč 142 Kč 319 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 717 Kč 142 Kč 361 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 717 Kč 268 Kč 361 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 717 Kč 268 Kč 361 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 717 Kč 268 Kč 361 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 717 Kč 268 Kč 386 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 717 Kč 268 Kč 386 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 717 Kč 268 Kč 386 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 712 Kč 94 Kč 222 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 712 Kč 94 Kč 222 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 902 Kč 25 Kč 600 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 754 Kč 53 Kč 463 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 717 Kč 142 Kč 448 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 717 Kč 142 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 717 Kč 142 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 717 Kč 142 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 717 Kč 268 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 717 Kč 268 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 717 Kč 268 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 717 Kč 268 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 717 Kč 268 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 717 Kč 268 Kč 562 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 712 Kč 94 Kč 333 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 712 Kč 94 Kč 333 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.