Ceník plynu ELIMON, a.s. - Standard

Ceníky plynu ELIMON, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

ELIMON, a.s.

Více informací o ELIMON, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 987 Kč 19 Kč 511 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 919 Kč 25 Kč 341 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 853 Kč 104 Kč 332 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 849 Kč 106 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 849 Kč 106 Kč 337 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 849 Kč 106 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 849 Kč 106 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 849 Kč 106 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 849 Kč 106 Kč 366 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 849 Kč 106 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 849 Kč 106 Kč 455 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 849 Kč 106 Kč 455 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 793 Kč 82 Kč 234 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 793 Kč 82 Kč 234 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 943 Kč 19 Kč 459 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 893 Kč 25 Kč 317 Kč
Topím PP 7.56 15.00 797 Kč 104 Kč 309 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 797 Kč 106 Kč 312 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 797 Kč 106 Kč 312 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 797 Kč 106 Kč 354 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 797 Kč 106 Kč 354 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 797 Kč 106 Kč 354 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 797 Kč 106 Kč 354 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 797 Kč 106 Kč 379 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 797 Kč 106 Kč 379 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 797 Kč 106 Kč 379 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 804 Kč 83 Kč 232 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 804 Kč 83 Kč 232 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 916 Kč 19 Kč 599 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 867 Kč 25 Kč 451 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 779 Kč 104 Kč 436 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 776 Kč 106 Kč 440 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 776 Kč 106 Kč 440 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 776 Kč 106 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 776 Kč 106 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 776 Kč 106 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 776 Kč 106 Kč 473 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 776 Kč 106 Kč 549 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 776 Kč 106 Kč 549 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 776 Kč 106 Kč 549 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 759 Kč 83 Kč 339 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 759 Kč 83 Kč 339 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.