Ceník plynu HALIMEDES, a.s. - Standard

Ceníky plynu HALIMEDES, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

HALIMEDES, a.s.

Více informací o HALIMEDES, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 1 050 Kč 18 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 888 Kč 24 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 850 Kč 99 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 850 Kč 99 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 850 Kč 99 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 850 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 850 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 850 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 850 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 850 Kč 99 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 850 Kč 99 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 850 Kč 99 Kč 456 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 800 Kč 80 Kč 228 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 800 Kč 80 Kč 228 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 770 Kč 18 Kč 463 Kč
Ohřívam vodu PP 1.89 7.56 725 Kč 50 Kč 324 Kč
Topím PP 7.56 15.00 655 Kč 150 Kč 314 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 713 Kč 15 Kč 317 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 724 Kč 150 Kč 317 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 730 Kč 150 Kč 359 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 675 Kč 300 Kč 359 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 685 Kč 300 Kč 359 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 690 Kč 300 Kč 359 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 700 Kč 300 Kč 384 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 705 Kč 300 Kč 384 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 710 Kč 300 Kč 384 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 680 Kč 80 Kč 219 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 680 Kč 80 Kč 219 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 1 050 Kč 18 Kč 597 Kč
Ohřívam vodu E.ON 1.89 7.56 888 Kč 24 Kč 460 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 850 Kč 99 Kč 445 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 850 Kč 99 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 850 Kč 99 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 850 Kč 99 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 850 Kč 99 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 850 Kč 99 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 850 Kč 99 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 850 Kč 99 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 850 Kč 99 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 850 Kč 99 Kč 559 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 800 Kč 80 Kč 331 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 800 Kč 80 Kč 331 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.